• Հայ
  • Рус
  • Eng


Ստեփանյան Ս.Ա.,Պետրոսյան Ա.Ա., Եղիազարյան Հ.Հ., Ալեքսանյան Ա.ՅՈՒ., Սաֆարյան Հ.Հ., Մանվելյան Գ.Ա.
Տասներկումատնյա աղու թափածակված խոցի վիրաբուժական բուժման մեթոդի ընտրության մասին
pdf
Մինասյան Ա.Հ., Մինասյան Հ.Լ., Ալեքսանյան Ա.Բ., Մարտիրոսյան Ա.Մ.
Վիրաբուժական մոտեցումը պոլիտրավմայի բուժման ընթացքում
pdf
Պոգորելով Մ., Միշչենկո Օ., Զայցեվա Ն., Բաբիչ Ի., Նիկուլին Ա.
Նոր β(Zr-Ti) համաձուլվածքի կենսաբանական գնահատականը դենտալ իմպլատացիայի համար
pdf
Օրդույան Ս.Լ., Ավետիսյան Գ.Ֆ., Մինասյան Ա.Լ., Ղազարյան Մ.Վ., Թորոսյան Ն.Հ., Բանտիկայն Թ.Մ.
Սուր հաստաղիքային անանցանելիության նոր մոդել
pdf