• Հայ
  • Рус
  • Eng


Հակոբյան Կ.Ա., Պողոսյան Ս.Բ., Մովսիսյան Մ.Ռ., Պողոսյան Յու.Մ., Տեր-Զաքարյան Ս.Օ., Մուրադյան Ս.Ա., Ճանճապանյան Ա.Ն.
«Յուբիվաքս» քսուքի հնարավոր ալերգիկ ազդեցության ուսումնասիրությունը
pdf
Ստրուչկո Գ.Յու., Մերկուլովա Լ.Մ., Մոսկվիչեվ Ե.Վ., Կոստրովա Օ.Յու., Միխաիլովա Մ.Ն., Դրանդրովա Ե.Գ.
Ուրցագեղձի մորֆոլոգիական եվ իմունոհիստոքիմիական բնութագիրը հաստ աղու ուռուցքի զարգացման ֆոնի վրա
pdf