• Հայ
  • Рус
  • Eng

ՔՈԼԵՋԻ ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՉԱՓԵՐԸ

 

2021-2022 ուսումնական տարվանից Համալսարանի քոլեջի, բոլոր մասնագիտություններով, բացառությամբ «Բուժակ» մասնագիտության, միջնակարգ (լրիվ) և հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքերով վճարովի համակարգ ընդունված ուսանողների մեկ ուսումնական տարվա հայերեն լեզվով ուսուցման համար սահմանվում է 340.000 (երեք հարյուր քառասուն) դրամ:

Նույն համակարգում մինչև 2021-2022 ուսումնական տարին ընդունված ուսանողների մեկ ուսումնական տարվա հայերեն լեզվով ուսուցման համար սահմանվում է.

«Ատամնատեխնիկական գործ» մասնագիտությամբ՝

ա) հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքով վճարովի համակարգում սովորող ուսանողների համար սահմանվում են հետևյալ ուսման վճարի չափերը՝

-     1-ին կուրսի համար՝ 280.000 (երկու հարյուր ութսուն հազար) դրամ,

-     2-րդ կուրսի համար՝ 300.000 (երեք հարյուր հազար) դրամ,

-     3-րդ կուրսի համար՝ 320.000 (երեք հարյուր քսան հազար) դրամ:

բ) միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության հիմքով վճարովի համակարգում սովորող ուսանողների համար սահմանվում են հետևյալ ուսման վճարի չափերը՝

-     1-ին կուրսի համար՝ 300.000 (երեք հարյուր հազար) դրամ,

-     2-րդ կուրսի համար՝ 320.000 (երեք հարյուր քսան հազար) դրամ:

Համալսարանի քոլեջի «Քույրական գործ» մասնագիտությամբ՝

ա) հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքով վճարովի համակարգում սովորող ուսանողների համար սահմանվում են հետևյալ ուսման վճարի չափերը՝

-     1-ին կուրսի համար՝ 280.000 (երկու հարյուր ութսուն հազար) դրամ,

-     2-րդ կուրսի համար՝ 300.000 (երեք հարյուր հազար) դրամ,

-     3-րդ կուրսի համար՝ 320.000 (երեք հարյուր քսան հազար) դրամ,

-     4-րդ կուրսի համար՝ 320.000 (երեք հարյուր քսան հազար) դրամ:

բ) միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության հիմքով վճարովի համակարգում սովորող ուսանողների համար սահմանվում են հետևյալ ուսման վճարի չափերը՝

-     1-ին կուրսի համար՝ 300.000 (երեք հարյուր հազար) դրամ,

-     2-րդ կուրսի համար՝ 320.000 (երեք հարյուր քսան հազար) դրամ,

-     3-րդ կուրսի համար՝ 320.000 (երեք հարյուր քսան հազար) դրամ:

Համալսարանի քոլեջի «Դեղագործություն» մասնագիտությամբ՝

ա) հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքով վճարովի համակարգում սովորող ուսանողների համար սահմանվում են հետևյալ ուսման վճարի չափերը՝

-     1-ին կուրսի համար՝ 280.000 (երկու հարյուր ութսուն հազար) դրամ,

-     2-րդ կուրսի համար՝ 300.000 (երեք հարյուր հազար) դրամ,

-     3-րդ կուրսի համար՝ 320.000 (երեք հարյուր քսան հազար) դրամ:

բ) միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության հիմքով վճարովի համակարգում սովորող ուսանողների համար սահմանվում են հետևյալ ուսման վճարի չափերը՝

-     1-ին կուրսի համար՝ 300.000 (երեք հարյուր հազար) դրամ,

-     2-րդ կուրսի համար՝ 320.000 (երեք հարյուր քսան հազար) դրամ:

Համալսարանի քոլեջի «Լաբորատոր ախտորոշում» մասնագիտությամբ՝

ա) հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքով վճարովի համակարգում սովորող ուսանողների համար սահմանվում են հետևյալ ուսման վճարի չափերը՝

-     1-ին կուրսի համար՝ 280.000 (երկու հարյուր ութսուն հազար) դրամ,

-     2-րդ կուրսի համար՝ 300.000 (երեք հարյուր հազար) դրամ,

-     3-րդ կուրսի համար՝ 320.000 (երեք հարյուր քսան հազար) դրամ:

բ) միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության հիմքով վճարովի համակարգում սովորող ուսանողների համար սահմանվում են հետևյալ ուսման վճարի չափերը՝

-     1-ին կուրսի համար՝ 300.000 (երեք հարյուր հազար) դրամ,

-     2-րդ կուրսի համար՝ 320.000 (երեք հարյուր քսան հազար) դրամ:

Հակամարմինները մարդու օրգանիզմում պահպանվում են 12 ամիս. հետազոտություն

11.09.2021