• Հայ
  • Рус
  • Eng

Ախտաֆիզիոլոգիայի ամբիոն

«Տարբեր տարիքի հիպոկինետիկ առնետների կոգնիտիվ-վարքային տեղաշարժերի ախտաֆիզիոլոգիական մեխանիզմների առանձնահատկությունները»

թեմայի ղեկավար՝ Գ.Ա. Նավասարդյան

 «Նեյտրոֆիլների F-ակտինի և ֆագոցիտոզի դինամիկ փոփոխությունների դերը Ընտանեկան Միջերկրածովային Տենդի պաթոգենեզում»

թեմայի ղեկավար՝ Ս.Ա. Ավետիսյան

 

Բժշկական կենսաբանության ամբիոն

«Դյուշենի, Բեկկերի մկանային դիստրոֆիաների և սպինալ մկանային ատրոֆիաների համաճարակաբանական և կլինիկագենետիկական բնութագրերը Հայաստանում»

թեմայի ղեկավար՝ Ա.Ա. Ենգիբարյան

 

Բժշկական մանրէաբանության ամբիոն

«Հաստ աղու նորմալ միկրոֆլորայի քանակական և որակական կազմի փոփոխությունները և դրա ներկայացուցիչների տրանսլոկացիան ներքին օրգաններ վաղ հիպոկինետիկ սթրեսի պայմաններում»

թեմայի ղեկավար՝ Վ.Ա. Շեկոյան

 

Բժշկական քիմիայի ամբիոն

«Նոր սինթեզված որոշ օրգանական միացությունների հակասթրեսային և հակաօքսիդանտային հատկությունները և դրանց կիրառման արդյունավետությունը ակուստիկ սթրեսի, փորձարարական հիպօքսիայի, նեյրոդեգեներատիվ հիվանդությունների մոդելների պայմաններում»

թեմայի ղեկավար՝ Մ.Մ. Մելքոնյան

 

ԳՀԿ մորֆոլոգիական և իմունաֆերմենտային հետազոտությունների լաբորատորիաներ, Նորմալ անատոմիայի և հյուսվածաբանության ամբիոններ

«Պոլիամինների դերը նյարդաբանական, սիրտ-անոթային, նյարդավիրաբուժական և օնկոլոգիական հիվանդությունների պաթոգենեզի, ախտորոշման և կանխատեսման մեջ»,

«Թիմալինի ազդեցությունը ենթաստամոքսային գեղձի արտազատական և ներզատական ապարատների կառուցվածքագործառույթային վիճակի վրա փորձարարական առաջացրած «ստրեպտոզոտոցինային դիաբետի» և «արգինինային պանկրեատիտի» մոդելների պայմաններում»

«Ներզատական գեղձերի ինտեգրատիվ գործունեության և միկրոհեմոշրջանառության հունի կարգավորման ընդհանուր և ռեգիոնալ մելատոնին կախյալ պրոցեսները նորմայում և հարմարվողական մեխանիզմների կարգավորման պայմաններում»

թեմաների ղեկավարներ՝ Ա.Վ. Զիլֆյան, Ս.Ա. Ավագյան, Կ.Թ. Սահակյան, Կ.Մ. Բարոյան

 

Դատական բժշկության ամբիոն

«Մահվան ժամկետի որոշումը ծնկահոդի սինովիալ հեղուկով և թաղանթներով»

թեմայի ղեկավար՝ Շ.Ա. Վարդանյան

 

Դեղագործության կառավարման ամբիոն

«Դեղերի ոլորտի կարգավորմանն ու դեղերի տնտեսական մատչելիության բարձրացմանն ուղղված հետազոտություններ Հայաստանի Հանրապետությունում»

թեմայի ղեկավար՝ Մ.Հ. Բեգլարյան

 

Կենսաքիմիայի ամբիոն և Ներյրոգիտության լաբորատորիա

«Նեյրոդեգեներատիվ հիվանդությունների պաթոգենեզի մորֆոֆունկցիոնալ առանձնահատկությունները և նեյրոնալ կենսակայունության ուղիների բացահայտումը` Ալցհեյմերի հիվանդության օրինակով»

թեմայի ղեկավար՝ Կ.Բ. Ենկոյան

«Նյարդային համակարգի զարգացման խանգարումների պաթոգենեզի ուսումնասիրումը աուտիզմի օրինակով և դրա կենդանական մոդելների ստեղծումը»

թեմայի ղեկավար՝ Կ.Բ. Ենկոյան

 

Կլինիկական ֆարմակոլոգիայի ամբիոն

 «Ուղեղանոթային խանգարումների դեղաբանական շտկման համար նոր պատրաստուկների փնտրումը»

թեմայի ղեկավար՝ Ն.Ռ. Միրզոյան

 

Հյուսվածաբանության ամբիոն

 «Բարակ աղիների և որդանման ելունի ավշային գոյացությունների կառուցվածքագործառույթային բնութագիրը սթրեսի պայմաններում»

թեմայի ղեկավար՝ Ա.Վ. Ազնաուրյան 

 

Ֆարմակոգնոզիայի ամբիոն

«Հայաստանի և Արցախի ֆլորաներում վայրի աճող և մշակվող  բուսատեսակների ֆարմակոգնոստիկ հետազոտումը»

թեմայի ղեկավար՝ Ն.Բ. Չիչոյան

 

Ֆարմակոլոգիայի ամբիոն

 «Ուղեղի արյան շրջանառության կարգավորումը էնդոգեն և այլ կենսաբանական ակտիվ միացություններով»

թեմայի ղեկավար՝ Մ.Գ. Բալասանյան

 

Ֆարմացիայի ամբիոն

Ա.Գ. Ժամհարյան «Բնական և սինթետիկ ծագման միացությունների հակաբորբոքային և հականոցիցեպտիվ ակտիվության հետազոտումը»

«Պինդ  դեղաձևերի  կենսահամարժեքության գնահատումը կենսավեյվեր եղանակով»

 

Ֆիզիոլոգիայի ամբիոն

«Պրենատալ սթրեսի ենթարկված մարդկանց և կենդանիների հարմարողական ռեակցիաները»

թեմայի ղեկավար՝ Դ.Ն. Խուդավերդյան

 

Բժշկական հոգեբանություն

«Հայոց ցեղասպանության  պատճառած հոգեբանական տրավմայի հետևանքները»

թեմայի ղեկավար՝ Խ.Վ. Գասպարյան

 

Էնդոկրինոլոգիայի ամբիոն

«Ոսկրային փոխանակության առանձնահատկությունները տիպ 1 շաքարային դիաբետ ունեցող երիտասարդ անձանց շրջանում»

թեմայի ղեկավար՝ Ե.Մ. Աղաջանովա

 

Մաշկաբանության և սեռավարակաբանության ամբիոն

 «Սնկային ֆլորայի ուսումնասիրությունը Հայաստանի Հանրապետությունում»

թեմայի ղեկավար՝ Կ.Ռ. Բաբայան

 

Մաշկավեներաբանության և կոսմետոլոգիայի ամբիոն

«Լիպոպոլիսախարիդների և ցիտոկինների դերը քրոնիկական մաշկախտերի զարգացման գործում»

թեմայի ղեկավար՝ Խ.Մ. Խաչիկյան

 

Ներքին հիվանդությունների (պուլմոնոլոգիա և նեֆրոլոգիա) ամբիոն

«Ստատիններով բուժման ազդեցությունը երիկամների և լյարդի ֆունկցիայի վրա կարդիոռենալ համախտանիշով հիվանդների մոտ»

թեմայի ղեկավար՝ Ա.Մ. Մինասյան

 

Սրտաբանության ամբիոն

«Խրոնիկ սրտային անբավարարության հիվանդների ինտենսիվ ամբուլատոր մոնիտորինգի կիրառումը մահացության և ռեհոսպիտալիզացիաների նվազման նպատակով»

թեմայի ղեկավար՝ Հ.Ս. Սիսակյան

 

Ֆթիզիատրիայի ամբիոն

«Տուբերկուլոզը հոգեկան հիվանդների շրջանում»

թեմայի ղեկավար՝ Մ.Դ. Սաֆարյան

 

Անեսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի ամբիոն

«Բազմաօրգանային անբավարարության համախտանիշի վաղ ախտորոշումը և բուժման բարելավումը կրիտիկական  վիճակներում գտնվող հիվանդների մոտ»

թեմայի ղեկավար՝ Ի.Է. Մալխասյան

 

Ընդհանուր և կրծքային վիրաբուժության ամբիոն

«Հետվիրահատական բարդությունների կանխարգելումը, վաղ ախտորոշումը և բուժման արդյունքների բարելավումը վիրաբուժական հիվանդների մոտ»

թեմայի ղեկավար՝ Զ.Ա. Տեր-Ավետիքյան

 

Վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի ամբիոն

«15-21տ. հայ պատանիների ոսկրային հյուսվածքի  հանքային խտության նորմատիվային ցուցանիշների բազայի ստեղծումը»

թեմայի ղեկավար՝ Վ.Պ. Այվազյան

 

Նյարդավիրաբուժության ամբիոն

«Գլխուղեղի արյան շրջանառության խանգարումների կլինիկան, ախտորոշումը և բուժումը»

թեմայի ղեկավար՝ Ռ.Վ. Ֆանարջյան

 

Ուրոլոգիայի և անդրոլոգիայի ամբիոն

 «Միզապարկի արմատական հեռացումից հետո օգտագործվող մեզի դերիվացիաների կլինիկական ելքերի և կյանքի որակի գնահատում»

թեմայի ղեկավար՝ Ա.Ա. Մուրադյան

 

Տեղագրական անատոմիայի և օպերատիվ վիրաբուժության ամբիոն

«Տեղային մեդիատորային և հորմոնալ մեխանիզմների ազդեցությունը սուր և քրոնիկական աղիքային անանցանելիության առաջացման և ընթացքի վրա»

թեմայի ղեկավար՝ Ս.Լ. Օրդույան

 

Մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի թիվ 2 ամբիոն

«Ռեպրոդուկտիվ առողջության, պերինատալ բուժօգնության հիմնահարցերի ուսումնասիրում և միջոցառումների ձեռնարկում»

թեմայի ղեկավար՝ Ռ.Ա. Աբրահամյան

 

Մանկաբուժության թիվ 1 ամբիոն

«Վիտամին Դ-ի կարգավիճակը վաղ տարիքի երեխաների շնչառական վարակների դեպքում»

թեմայի ղեկավար՝ Ն.Գ. Բաղդասարյան

 

Մանկաբուժության թիվ 2 ամբիոն

«Երեխաների առավել հաճախ հանդիպող ձեռքբերովի, բնածին և ժառանգական հիվանդությունները Հայաստանում»

թեմայի ղեկավար՝ Ա.Ա. Սարգսյան

 

ԼՕՌ հիվանդությունների ամբիոն

«Աղավաղման արդյունք հանդիսացող օտոակուստիկ էմիսիա մեթոդի էֆեկտիվությունը որպես օտոտոքսիկության մոնիթորինգ»

թեմայի ղեկավար՝ Ա.Կ. Շուքուրյան

 

Մանկական ակնաբանության ամբիոն

«Մանկական տարիքի որոշ ակնաախտահարումների զարգացման պաթոգենետիկական մեխանիզմները»

թեմայի ղեկավար՝ Ա.Ա. Շաքարյան

 

Մանկական ստոմատոլոգիայի և օրթոդոնտիայի ամբիոն

«ՔՍԾԴ ցավային դիսֆունկցիայի կապի աստիճանի ապահովումը ատամնածնոտային համակարգի մորֆոֆունկցիոնալ խանգարումների հետ և նրանց կանխարգելման և բուժման մուլտիդիսցիպլինար եղանակների մշակումը»

թեմայի ղեկավար՝ Հ.Յու. Տեր-Պողոսյան 

 

Վիրաբուժական ստոմատոլագիայի և դիմածնոտային վիրաբուժության ամբիոն

«Ատամնային իմպլանտացիայի բարդությունների կանխարգելման և բուժման համալիրում մագնիսալազերային թերապիայի էֆեկտիվության գնահատումը»

թեմայի ղեկավար՝ Գ.Վ. Հակոբյան

 

Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի ամբիոն

«Մասնակի և լրիվ անատամության բուժման ժամանակակից մոտեցումները, եղանակները՝ շարժական և անշարժ կոնստրուկցիաների կիրառմամբ, հնարավոր սխալներն ու բարդությունները, դրանց կանխարգելումը: Դիմածնոտային համակարգի հոդամկանային դիսֆունկցիան (ախտածնություն, ախտաբանություն, կլինիկա, ախտորոշում, բուժում և կանխարգելում)»

թեմայի ղեկավար՝ Մ.Ս. Պետրոսյան

 

Համաճարակաբանության ամբիոն

«Պայմանական-ախտածին մանրէների ներհիվանդանոցային շրջանառությունը և դրանց մոլեկուլյար համաճարակաբանական առանձնահատկությունները»

թեմայի ղեկավար՝ Ա.Ձ. Համբարձումյան

 

Հանրային առողջության և առողջապահության կազմակերպման ամբիոն

«Երեխաների հաշմանդամության սոցիալ-հիգիենիկ գնահատականը Հայաստանի Հանրապետությունում»

թեմայի ղեկավար՝ Ա.Կ. Հայրապետյան

 

Հիգիենայի և էկոլոգիայի ամբիոն

«Ինտենսիվ ուսուցման և հանրակրթական ավագ դպրոցներում սովորողների հարմարվողական և հոգեառողջական հիմնահարցերի հիգիենիկ գնահատականը»

թեմայի ղեկավար՝ Լ.Ռ. Ավետիսյան

 

Շրջակա միջավայրի հիգիենայի և թունաբանության լաբորատորիա

«Շրջակա միջավայրի և մարդու օրգանիզմի վրա որոշ քիմիական միացությունների ազդեցության ուսումնասիրում և գնահատում»

թեմայի ղեկավար՝ Ա.Ն. Ճանճապանյան

 

 

Խոսեցինք կորոնավիրուսից, դելտա շտամից, վիճակագրական տվյակները վերլուծեցինք

26.07.2021
Covid-19-ից, դելտա շտամի, վիճակագրական տվյակների, պատվաստման գործընթացի և մի շարք այլ թեմաների մասին