• Հայ
  • Рус
  • Eng

ԵՊԲՀ-ն մեծապես կարևորում է կրթական ցանցի ընդլայնման հեռանկարը և այս համատեքստում այն սերտորեն համագործակցում է ազգային, ինչպես նաև միջազգային մի շարք ուսումնական և առողջապահական հաստատությունների հետ: ՀՀ-ում և ԼՂՀ-ում ԵՊԲՀ-ն համագործակցում է բուհերի, հիվանդանոցների, պոլիկլինիկաների, գիտահետազոտական կենտրոնների, ախտորոշիչ կենտրոնների հետ: Համագործակցության նպատակն է՝

  1. համատեղ կրթական, ուսումնամեթոդական նախագծերի իրականացումը,
  2. ուսումնական պրակտիկաների անցկացումը,
  3. ցիկլային պարապմունքների անցկացումը,
  4. դասախոսների վերապատրաստման կազմակերպումը:

ԵՊԲՀ-ն համագործակցում է արտերկրյա գործընկերների հետ բարձրագույն բժշկական կրթության և առողջապահության բնագավառներում, բժշկական համալսարանների, առողջապահական և միջազգային կազմակերպությունների հետ, կնքում է համագործակցության համաձայնագրեր տարածաշրջանի, ԱՊՀ-ի, Եվրոպայի, Ասիայի և ԱՄՆ-ի հեղինակավոր համալսարանների և բուժհաստատությունների հետ:  

ԵՊԲՀ-ն արտերկրյա բուհերի և միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցում է հետևյալ ուղղություններով՝

ա) դասախոսների փոխանակում,

բ) ուսանողների փոխանակում,

գ) դրամաշնորհային ծրագրերի իրականացում,

դ) բժիշկների մասնագիտական կատարելագործում,

ե) համատեղ բուժական նախագծերի կատարում,

զ) համատեղ հետազոտական աշխատանքների իրականացում,

է) համատեղ կոնֆերանսների, վեհաժողովների, սեմինարների և վարպետաց դասերի անցկացում,

ը) հրատարակությունների փոխանակում:

 Համալսարանը նպատակ ունի ոչ միայն ամրապնդել առկա համագործակցության ծրագրերը, այլև շարունակաբար ընդլայնել գործընկերության շրջանակները:

Իդա Նավասարդյանը զբաղվում է երեխաների և մեծահասակների վերարտադրողական համակարգի խնդիրներով

01.12.2021
«Հերացի» պոլիկլինիկայի գինեկոլոգ Իդա Նավասարդյանը, որը զբաղվում է երեխաների և մեծահասակների վերարտադրողական ...