• Հայ
  • Рус
  • Eng

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ՈՒՍՄԱՆ
ՎՃԱՐԻ ՉԱՓԵՐԸ


2016-2017 ուսումնական տարվանից Համալսարանի Հանրային առողջության ֆակուլտետի՝ «Առողջապահության կազմակերպում և կառավարում», «Շրջակա միջավայրի հիգիենա» և «Համաճարակաբանություն» կրթական ծրագրերով մագիստրատուրա ընդունված ուսանողների մեկ ուսումնական տարվա հայերեն լեզվով ուսուցման համար սահմանվում է 500.000 (հինգ հարյուր հազար) դրամ ուսման վճար և մեկ կրեդիտի արժեք է սահմանվում 8.340 (ութ հազար երեք հարյուր քառասուն) դրամ:
2017-2018 ուսումնական տարվանից Համալսարանի Հանրային առողջության ֆակուլտետի՝ «Բուժհաստատությունների կառավարումե կրթական ծրագրով մագիստրատուրա ընդունված ուսանողների մեկ ուսումնական տարվա հայերեն լեզվով ուսուցման համար սահմանվում է 1.500.000 (մեկ միլիոն հինգ հարյուր հազար) դրամ ուսման վճար և մեկ կրեդիտի արժեք է սահմանվում 25.000 (քսանհինգ հազար) դրամ:

Երգը ևս կարող է բուժիչ ազդեցություն ունենալ...

14.04.2021
Մասնագիտական և շարունակական կրթության կենտրոնի վիրաբուժության ամբիոնի 3-րդ կուրսի կլինիկական օրդինատոր Նարեկ Ամիրյանը ...