• Հայ
  • Рус
  • Eng

Դիմում որակավորման քննությունների համար

2023  թվականի գարնանային քննաշրջանի որակավորման քննությունների հանձնման դիմումներն ընդունվում են  մինչև ս/թ ապրիլի 5-ը ներառյալ:

 

Գիտության վարչություն

Հեռ. (010) 301-022

Էլ.հասցե` science@ysmu.am


 

2022-2023 ուս. տարվա կրեդիտային համակարգով ընդհանուր առարկաների դասացուցակ

2022-2023 ուս. տարվա կրեդիտային համակարգով մասնագիտական առարկաների դասացուցակ 


Տպագրվել են FAST-ի կողմից նախաձեռնված SciNova կրթական ծրագրի շրջանակներում բուհերի հետ համագործակցությունների արդյունքում մշակված ուսումնական ծրագրերն ու դասախոսների համար նախատեսված ձեռնարկները:

«Գիտական հետազոտության մեթոդաբանություն»

«Գիտության նորարարության առևտրայնացում»


ԵՊԲՀ Գիտակոորդինացիոն խորհրդի «Հանրային առողջություն և առողջապահության կազմակերպում» փորձագիտական հանձնաժողովի նիստը տեղի կունենա 2023 թվականի փետրվարի 9–ին, ժամը 15:00 ԵՊԲՀ  հիգիենայի և էկոլոգիայի ամբիոնի լսարանում (ֆայլ 1 ,  ֆայլ 2)։ 

 


 

ԵՊԲՀ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՁԵՎԱԹՂԹԵՐ 

 

ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՄԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (Ձև 2) 

ԵՊԲՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՄԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ-2022 (Ձև 3)

ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԽԻԹԱՐ ՀԵՐԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՅՏ 2023-2025 ԹԹ  (Ձև 4)

 

Հարցերի դեպքում դիմել ԵՊԲՀ գիտության վարչություն, հեռ. (010) 301 000 (223) 


Գիտակոորդինացիոն խորհրդի 2023 թ. Հունվարի 4

Թիվ 1 նիստի Օրակարգ

 

 

 

  1. Բժշկական գիտություններիդոկտորի գիտական աստիճանի հայցման «B, C հեպատիտների և ՄԻԱՎ-վարակի դեպքում բերանի խոռոչի կլինիկաձևաբանական առանձնահատկությունները, իմունային և մանրէաբանական տեղաշարժերը և համալիր բուժման արդյունավետության գնահատումը» վերնագրով, ԺԴ.12 «Ստոմատոլոգիա» մասնագիտությամբ ատենախոսության զեկույց.

Գիտական խորհրդատու՝ բ.գ.դ., պրոֆեսոր Լազար Կարլենի Եսայան

Զեկուցող` ԵՊԲՀ թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի ամբիոնի

դոցենտ, բ.գ.թ. Վահե Յուրիի Ազատյան

 

  1. Հաշվետու ժամանակաշրջանում ուսանողական գիտական ընկերության գործունեության մասին զեկույց

Զեկուցող` Հրակ Թորոսեան

  1. Ընթացիկ հարցեր

Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ենթակառուցվածքի պահպանման և զարգացման` «Նեյրոկենսաբանական գործընթացների վերծանումը նորմայում և ախտաբանության մեջ՝ սաղմից մինչև ծերացող ուղեղ» ծրագրի 2022 թվականի հունվար-դեկտեմբեր ժամանակահատվածն ընդգրկող տարեկան հաշվետվության երաշխավորություն.

«ՔՈԲՐԵՅՆ» ուղեղի հիմնարար հետազոտությունների գիտակրթական կենտրոնում իրականացվող գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ենթակառուցվածքի պահպանման ու զարգացման՝ «Նեյրոկենսաբանական գործընթացների վերծանումը նորմայում և ախտաբանության մեջ՝ սաղմից մինչև ծերացող ուղեղ» ծրագրի 2024 թվականի նախագծի և 2024-2026 թթ. միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի երաշխավորություն:

 

Գարնանային ալերգիաներ. ինչպե՞ս պայքարել դրանց դեմ

22.03.2023