• Հայ
  • Рус
  • Eng

"2020-2021թթ.  ուս. տարվա հետազոտողի ընդհանուր կրթական ծրագրով նախատեսված դասընթացների դասացուցակ" Ֆայլ 1Ֆայլ 2

 

 2020-2021 ուսումնական տարվա առկա ասպիրանտուրայի ընդունելության մասնագիտական քննությունների

 ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 

Հ/հ

Կազմակերպությունը

Դասիչը

Մասնագիտությունը

Քննության անցկացման օրը, ժամը

1.

2.

3.

4.

 

1

ԵՊԲՀ

ԺԴ.00.03

Ներքին հիվանդություններ (ինֆեկցիոն)

09.09.2020թ.

1400

2

ԵՊԲՀ

ԺԴ.00.06

Մանկաբուժություն

02.09.2020թ.

1400

3

ԵՊԲՀ

ԺԴ.00.07

Նյարդաբանություն, հոգեբուժություն և թմրաբանություն

08.09.2020թ.

1500

4

ԵՊԲՀ

ԺԴ.00.10

Ախտաբանական և նորմալ ֆիզիոլոգիա

09.09.2020թ.

1100

5

ԵՊԲՀ

ԺԴ.00.17

Հանրային առողջություն և առողջապահության կազմակերպում

08.09.2020թ.

1100

6

ԵՊԲՀ

ԺԴ.00.19

Աչքի հիվանդություններ (Արցախի Հանրապետություն)

03.09.2020թ.

1400

  

Դիմում որակավորման քննությունների համար

2020 թվականի աշնանային քննաշրջանի որակավորման քննությունների հանձնման դիմումներն ընդունվում են  մինչև ս/թ սեպտեմբերի  30-ը:

 

Գիտության վարչություն

Հեռ. (011) 621-022

Էլ.հասցե` science@ysmu.am

 

 

ԵՊԲՀ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

Ստորաբաժանման գիտական անձնագիր (Ձև 1)

(վերջնաժամկետ՝ «6» դեկտեմբերի 2019թ.) 

Գիտաշխատողի գիտական անձնագիր (Հավելված 1)

(վերջնաժամկետ՝ «6» դեկտեմբերի 2019թ.) 

Ստորաբաժանման գիտական գործունեության հաշվետվություն (Ձև 2)

 (վերջնաժամկետ՝ «6» դեկտեմբերի 2019թ.) 

Ստորաբաժանման գիտական գործունեության եռամյա նախագիծ (Ձև 3)

(վերջնաժամկետ՝ «29» նոյեմբերի 2019թ.)

 

Հարցերի դեպքում դիմել Գիտության վարչություն՝
Հեռ. (011) 621-000 (223)
Էլ. հասցե  science@ysmu.am

 

 ԵՊԲՀ ԲԱԶԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԵՆԹԱԾՐԱԳՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

Հետազոտական խմբի գիտական գործունեության տարեկան հաշվետվություն (Ձև 1

(վերջնաժամկետ՝ «6» դեկտեմբերի 2019թ.) 

Բազային ֆինանսավորմամբ իրականացվող ենթածրագրի ամփոփ հաշվետվություն (Ձև 2

(վերջնաժամկետ՝ «6» դեկտեմբերի 2019թ.)

 

Հարցերի դեպքում դիմել Գիտության վարչություն՝
Հեռ. (011) 621-000 (223)
Էլ. հասցե  science@ysmu.am


 

 

 


Գիտական եւ ուսումնական գործունեության ցուցանիշի որոշման մեթոդաբանություն

Մեթոդաբանություն 


 

ԳԿԽ փորձագիտական հանձնաժողովի հերթական նիստեր 

ԵՊԲՀ գիտակոորդինացիոն խորհրդի «Ներքին հիվանդություններ» փորձագիտական հանձնաժողովի հերթական նիստը տեղի կունենա 11.09.20թ., ժամը 16:00-ին, թիվ 6  լսարանում (ֆայլ 1, ֆայլ 2):

ԵՊԲՀ գիտակոորդինացիոն խորհրդի «Հանրայի առողջություն և առողջապահության կազմակերպում» փորձագիտական հանձնաժողովի հերթական նիստը տեղի կունենա 25.09.20թ., ժամը 15:00-ին, Հիգիենայի և էկոլոգիայի  լսարանում (ֆայլ 1, ֆայլ 2): 

 

 


Գիտության գնահատականը թվերում. Գիտաչափություն

2017թ. ապրիլի 5-ին ԵՊԲՀ ԳԿԽ № 3 նիստում զեկույցով հանդես եկավ Գիտական տեղեկատվության վերլուծության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրեն Շուշանիկ Սարգսյանը:

Զեկույց՝ Գիտության գնահատականը թվերում. Գիտաչափություն

 2015-2016թթ. ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ 

 

Վիրահատել են COVID-ով վարակված, թոքաբորբով, կաթված ստացած հիվանդին. նրա կյանքը փրկված է

28.09.2020