• Հայ
  • Рус
  • Eng

Պատմություն 

ԵՊԲՀ քոլեջը միջին մասնագիտական կրթություն իրականացնող հաստատություն է, որը գործում է Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կազմում:

ԵՊԲՀ Քոլեջ կարող են ընդունվել 9-րդ և 12-րդ դասարաններն ավարտած աշակերտները՝ առանց տարիքային սահմանափակման: Ընդունելությունն իրականացվում է մրցույթային կարգով: Մրցույթն անցկացվում է դիմորդների՝ «կենսաբանություն» առարկայի ընդունելության գրավոր քննական (անցկացվում է ԵՊԲՀ-ում) գնահատականի, ատեստատի միջին գնահատականի, ատեստատում նշված «Քիմիա» առարկայի և «Հայոց լեզվի և գրականության» քննական գնահատականի գումարի հիման վրա: «Կենսաբանություն» առարկայից գիտելիքների պահանջվող մակարդակը սահմանվում է 9-րդ կամ 12-րդ դասարանների դպրոցական ծրագրով: 12-րդ դասարանն ավարտած ԲՈՒՀ-ի դիմորդները կարող են քոլեջի ընդունելությանը մասնակցել՝ օգտագործելով ԲՈՒՀ-ի ընդունելության ժամանակ հանձնած «կենսաբանություն» առարկայի քննական գնահատականը: Քոլեջի ընդունելության «կենսաբանություն» առարկայից գրավոր քննությունն անցկացվում է ԵՊԲՀ-ում:

Շրջանավարտները ստանում են միջին բժշկական մասնագետի՝ պետական նմուշի դիպլոմ, աշխատանքի իրավունք ունենալով և՛ հանրապետությունում, և՛ արտերկրի բուժհիմնարկներում։

ԵՊԲՀ քոլեջում դասավանդում են Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի և լավագույն դասախոսները: Դասընթացներն անցկացվում են բժշկական համալսարանի ամբիոններում և կլինիկաներում:

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Քույրական գործ

Բուժական գործ

Ատամնատեխնիկական գործ

Դեղագործություն

Լաբորատոր ախտորոշում 

Քոլեջը ղեկավարում է տնօրենը։ Դեկանատը ղեկավարում է քոլեջի ուսանողների ուսումնամեթոդական, դաստիարակչական և այլ կազմակերպչական աշխատանքները։ 


Քոլեջի ընդունելության ուղեցույց

«ԿԵՆՍԱԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» առարկայի քննական տոմսի օրինակ

Հիմնական ընդհանուր կրթական (9-րդ դասարանի) հիմքով ընդունելության քննության ՔՆՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ 2021 թ. «ԿԵՆՍԱԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» առարկայից

Միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթական (12-րդ դասարանի) հիմքով ընդունելության քննության ՔՆՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ 2021 թ. «ԿԵՆՍԱԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» առարկայից

Բուժաշխատողների անձնվեր աշխատանքը միշտ բարձր է գնահատվում

21.06.2021