• Հայ
  • Рус
  • Eng

ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՐՄԱՆ ՇՐՋԱՆ

1-ԻՆ ԿՈՒՐՍ

Հ/Հ

Առարկա

Օր

Ժամ

 

1

Աշխարհագրություն

8/31/2021

11:00

 
 

2

Հանրահաշիվ և երկրաչափություն

8/30/2021

11:00

 

3

Քիմիա

9/3/2021

15:00

 

4

Ֆիզիկա

9/6/2021

11:00

 

5

Հայոց պատմություն

9/8/2021

13:00

 

6

Օտար լեզու

8/31/2021

11:00

 

7

Ռուսաց լեզու

8/31/2021

13:00

 

8

Համակարգչային օպերատորական գործի հիմունքներ Գործ

9/2/2021

11:00

 

 

 

 ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՐՄԱՆ ՇՐՋԱՆ

2-ՐԴ ԿՈՒՐՍ

 

Հ/Հ

Առարկա

Խումբ

Անուն, Ազգանուն, Հայրանուն

Օրը

Ժամը

1

Հաղորդակցություն

205-12

Փանոսյան Էրիկ Արթուրի

9/9/2021

14:00

Բոյաջյան Մանոլլի Արայի

Լաթերովեան Աբրահամ Գաբրիելի

Հակոբյան Էդգար Արծրունու

2

Համակարգչային օպերատորական գործի հիմունքներ

205-12

Շիրինյան Էրիկ Սարգսի

9/7/2021

15:00

Փանոսյան Էրիկ Արթուրի

Բոյաջյան Մանոլլի Արայի

Լաթերովեան Աբրահամ Գաբրիելի

3

Ֆիզիոլոգիա՝ անատոմիայի հիմունքներով

210-12

Բադալյան Լուսինե Արամայիսի

9/3/2021

15:00

Հակոբյան Նեկտար Հովհաննեսի

4

Օրգանական քիմիա

210-12

Ծպնեցյան Քրիստինե Հրաչյայի

9/3/2021

15:00

Պապոյան Ֆենյա Արտյոմի

Հանրային քննարկում. Ինչո՞ւ է Հայաստանում պատվաստման գործընթացը դանդաղում

18.10.2021
 Ինչո՞ւ է Հայաստանում պատվաստման գործընթացը դանդաղում