• Հայ
  • Рус
  • Eng

Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանը հայտարարում է 2018/2019 ուսումնական տարվա մագիստրատուրայի ընդունելություն հետևյալ մասնագիտություններով՝

Հանրային առողջություն և առողջապահություն

Ուսման տևողությունը 1,5 տարի, տարեկան ուսման վճարը՝ 500000 (հինգ հարյուր հազար) դրամ,

  • Համաճարակաբանություն
  • Առողջապահության կազմակերպում և կառավարում
  • Շրջակա միջավայրի հիգիենա

  

Բիզնես վարչարարություն

Ուսման տևողությունը 1 տարի, ուսման վճարը՝ 1500000 ( մեկ միլիոն հինգ հարյուր հազար) դրամ,

  • Բուժհաստատությունների կառավարում

 

Դիմումներն ընդունվում են՝

ԵՊԲՀ շրջանավարտների և այլ բուհերի դիմորդների համար դիմումներն ընդունվում են երկու փուլով`

- I փուլ - 24.06.19թ.- 26.07.19թ.,

- II փուլ- օգոստոսի 12.08.19թ-23.08.19՝ ուսումնամեթոդական վարչությունում

 

«Հանրային առողջություն և առողջապահություն» և «Բիզնես վարչարարություն» մասնագիտությունների հարցազրույցի օրեր սահմանել 26.08-30.08.18թ., ժամը՝ 1100:

_______________________________________________________________________________________

Ֆարմացիա

Ուսման տևողությունը 1 տարի, ուսման վճարը՝ 650000 ( վեց հարյուր հիսուն հազար) դրամ

Դիմումներն ընդունվում են՝

ԵՊԲՀ բակալավրիատի շրջանավարտների համար դիմումներն ընդունվում են երկու փուլով՝

- I փուլ - 15.07.19թ. - 02.08.19թ.՝ դեղագիտական ֆակուլտետի դեկանատում

- II փուլ - 19.08.19թ.- 30.08.19 թ.՝ ուսումնամեթոդական վարչությունում:

Այլ բուհերի դիմորդների համար

- I փուլ - 24.06.18թ. - 08.07.19թ.՝ ուսումնամեթոդական վարչությունում,

- II փուլ- 19.08.18թ.- 23.08.19 թ.՝ ուսումնամեթոդական վարչությունում:

Փորձնական համակարգչային քննության օր սահմանել՝ 26.08.19թ., ժամը՝ 1200:

Ընդունելության միջառարկայական համակարգչային քննության օր սահմանել՝ 30.08.19թ., ժամը՝ 1100:

 

Մուրացանի մանկական հիվանդանոցի բոքսային բաժանմունքը նորոգելու, կահավորելու համար ծախսվել է 25մլն դր.

05.02.2020