• Հայ
 • Рус
 • Eng

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՈՒՍՄԱՆ
ՎՃԱՐԻ ՉԱՓԵՐԸ


Համալսարանի միջազգային կրթական համակարգի հայազգի ուսա-նողների ուսման վճարի չափերը, ըստ ֆակուլտետների՝

 1. «ՀՀ ուսումնական հաստատություններում օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելությանե կանոններով Համալսարանի միջազգային կրթական համակարգ ընդունված հայազգի ուսանողների,
 2. «Միասնական կարգով ընդունված ուսանողների հայերեն ուսուցման համակարգից» Համալսարանի միջազգային կրթական համակարգ տեղափոխված հայազգի ուսանողների,
 3. այլ բուհերից Համալսարանի միջազգային կրթական համակարգ տեղափոխված հայազգի ուսանողների՝
  հայերեն և ռուսերեն լեզուներով ուսուցման համար սահմանվում են տարեկան ուսման վճարի հետևյալ չափերը.
 • ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ ՝ 1.100.000 (մեկ միլիոն հարյուր հազար) դրամ, և մեկ կրեդիտի արժեք է սահմանվում 18.340 (տասութ հազար երեք հարյուր քառասուն) դրամ.
 • ստոմատոլոգիական ֆակուլտետ ՝ 1.100.000 (մեկ միլիոն հարյուր հազար) դրամ, և մեկ կրեդիտի արժեք է սահմանվում 18.340 (տասութ հազար երեք հարյուր քառասուն) դրամ.
 • դեղագիտական ֆակուլտետ ՝ 720.000 (յոթ հարյուր քսան հազար) դրամ և մեկ կրեդիտի արժեք է սահմանվում 12.000 (տասերկու հազար) դրամ.
  անգլերեն լեզվով ուսուցման համար սահմանվում են տարեկան ուսման վճարի հետևյալ չափերը.
 • ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ ՝ 1.600.000 (մեկ միլիոն վեց հարյուր հազար) դրամ և մեկ կրեդիտի արժեք է սահմանվում 26.670 (քսանվեց հազար վեց հարյուր յոթանասուն) դրամ.
 • ստոմատոլոգիական ֆակուլտետ ՝ 1.600.000 (մեկ միլիոն վեց հարյուր հազար) դրամ և մեկ կրեդիտի արժեք է սահմանվում 26.670 (քսանվեց հազար վեց հարյուր յոթանասուն) դրամ.
 • դեղագիտական ֆակուլտետ ՝ 1.400.000 (մեկ միլիոն չորս հարյուր հազար) դրամ և մեկ կրեդիտի արժեք է սահմանվում 23.340 (քսաներեք երեք հարյուր քառասուն) դրամ:


Համալսարանի միջազգային կրթական համակարգի օտարերկրացի ուսանողների ուսման վճարի չափերը, ըստ ֆակուլտետների՝

 1.  «ՀՀ ուսումնական հաստատություններում օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելության կանոններովե Համալսարանի Միջազգային կրթական համակարգ ընդունված օտարերկրացի ուսա¬նողների,
 2. «Միասնական կարգով ընդունված ուսանողների հայերեն ուսուցման համակարգիցե Համալսարանի Միջազգային կրթական համակարգ տեղափոխված օտարերկրացի ուսանողների,
 3. այլ բուհերից Համալսարանի Միջազգային կրթական համակարգ տեղափոխված օտարերկրացի ուսանողների՝
  ռուսերեն լեզվով ուսուցման համար սահմանվում են տարեկան ուսման վճարի հետևյալ չափերը.
 • ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ ՝ 1.600.000 (մեկ միլիոն վեց հարյուր հազար) դրամ և մեկ կրեդիտի արժեք է սահմանվում 26.670 (քսանվեց հազար վեց հարյուր յոթանասուն) դրամ.
 •  ստոմատոլոգիական ֆակուլտետ ՝ 1.600.000 (մեկ միլիոն վեց հարյուր հազար) դրամ և մեկ կրեդիտի արժեք է սահմանվում 26.670 (քսանվեց հազար վեց հարյուր յոթանասուն) դրամ.
 • դեղագիտական ֆակուլտետ ՝ 1.400.000 (մեկ միլիոն չորս հարյուր հազար) դրամ և մեկ կրեդիտի արժեք է սահմանվում 23.340 (քսաներեք երեք հարյուր քառասուն) դրամ.

անգլերեն լեզվով ուսուցման համար սահմանվում են տարեկան ուսման վճարի հետևյալ չափերը.

 • ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ ՝ 2.400.000 (երկու միլիոն չորս հարյուր հազար) դրամ և մեկ կրեդիտի արժեք է սահմանվում 40.000 (քառասուն հազար) դրամ.
 • ստոմատոլոգիական ֆակուլտետ ՝ 2.400.000 (երկու միլիոն չորս հարյուր հազար) դրամ և մեկ կրեդիտի արժեք է սահմանվում 40.000 (քառասուն հազար) դրամ.
 • դեղագիտական ֆակուլտետ ՝ 1.600.000 (մեկ միլիոն վեց հարյուր հազար) դրամ և մեկ կրեդիտի արժեք է սահմանվում 26.670 (քսանվեց հազար վեց հարյուր յոթանասուն) դրամ:

Առանձնահատուկ անհրաժեշտ դեպքերում օտարերկրացի (այդ թվում ոչ ռեզիդենտ) ուսանողների ուսման վճարի չափը կարող է սահմանվել համաձայն կնքված կրթության մասին պայմանագրի :

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, Վրաստանի Սամցխե-Ջավախք և Քվեմո-Քարթլի նահանգներում գրանցված ու բնակվող հայազգի, Հայաստանում փախստական ճանաչված և ապաստան ստացած, ծագումով հայ քաղաքացիները, ինչպես նաև ծագումով հայ օտարերկրյա այն քաղաքացիները, որոնց մշտական բնակությունը օտարերկրյա պետությունում վտանգված է (առկա է կյանքին կամ առողջությանը սպառնացող արտակարգ իրավիճակ), բարձրագույն կրթության ուսման վճարը վճարում են Համալսարանի միասնական կարգով ընդունված հայերեն ուսուցման համակարգի ուսանողների համար սույն կանոնակարգով նախատեսված վճարի չափերով:

Ազատ Զաքարյան. զոհվելուց ժամեր առաջ ռազմական բժիշկն օգնել էր տեղահանված հայրենակիցներին

03.03.2021
Երիտասարդ սերունդը արցախյան վերջին պատերազմի ընթացքում կենդանի օրինակ դարձակ հայրենիքի հանդեպ սիրո և անձնազոհության: Հավերժի ճամփորդ ...