• Հայ
 • Рус
 • Eng

Հայտարարվում է ընդունելություն ԵՊԲՀ օտարերկրացիների նախապատրաստական ուսուցման բաժին 2021-2022 ուստարվա համար 

Ուսուցման պայմաններ

Օտարերկրացիների նախապատրաստական ուսուցման բաժնում կարող են սովորել սփյուռքահայ և օտարազգի քաղաքացիներ, որոնք ցանկանում են նախապատրաստվել բուհ ընդունվելու համար, ինչպես նաև ընդունելության քննությունները ձախողած դիմորդները: Մեկամյա առկա ուսուցմամբ նախապատրաստական կրթական ծրագիրն ընդգրկում է ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն, ինչպես նաև հայոց լեզու և անգլերեն լեզու առարկաները: Ուսուցումը կատարվում է երեք լեզուներով՝ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն: Անգլերեն լեզվով ուսուցման համար նախատեսված է անգլերեն լեզվի իմացության մակարդակի նախնական ստուգում, որը պետք է լինի առնվազն A2 մակարդակի և ըստ այդմ որոշվում է ուսանողների խումբը (անգլերենի ուժեղացված ուսուցմամբ կամ՝ ոչ):

Նախապատրաստական ուսուցումն ավարտվում է ավարտական քննություններով, որոնք միաժամանակ հանդիսանում են առաջին կուրսի համար ընդունելության քննություններ: Նախապատրաստական ծրագրի ավարտական քննություններից դրական գնահատական ստացած ուսանողներին տրվում է համապատասխան ավարտական փաստաթուղթ (վկայական):

 

Տարեկան ուսման վարձը կազմում է.

Սփյուռքահայերի համար հայերեն և ռուսերեն ուսուցում ՝ 500 000 դրամ, անգլերեն ուսուցում՝ 800 000 դրամ

Այլ օտարերկրացիների համար՝ ռուսերեն և անգլերեն ուսուցում՝ 1 000 000 դրամ

 

Փաստաթղթերի ներկայացման կարգ

Դիմորդները կարող են ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն (ԿԳՄՍՆ) ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.

 1. Դիմում՝ ուղղված ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարին:
 2. Դիմում-հայտ:
 3. Անձը հաստատող փաստաթղթի նոտարով հաստատված պատճեն (ներառյալ այն բոլոր էջերը, որոնց վրա կա կնիք կամ նշումներ)
 4. Միջնակարգ կրթության վկայական և նոտարով հաստատված պատճեն
 5. Առողջության վկայական, որը կարող է տրվել հայկական ցանկացած բժշկական կազմակերպության կողմից
 6. 6 լուսանկար (3x4 սմ չափսի)
 7. Ինքնակենսագրություն

 

Փաստաթղթերի ներկայացման ժամանակացույցը՝ 2021թ. հուլիսի 5-ից նոյեմբերի 30-ը

 

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հասցե՝

ՀՀ 0010, Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական շենք 2.

Հեռ: +37410 599 647, +37410 599 646

E-mail: secretariat@escs.am

URL: www.edu.am


Երևանի պետական բժշկական համալսարանի հասցե՝

ՀՀ 0025, Երևան, Կորյունի փ. 2.

Հեռ: +37410 301000 - 260, +37498 621068, +37410 529605

E-mail: premedical@yandex.ru, info@ysmu.am

URL: www.ysmu.am.

 

Նշումներ.

 • Ընդունվելուց հետո Համալսարանի և ուսանողի միջև կնքվում է պայմանագիր:
 • Ուսանողը պարտավոր է ունենալ ամենամյա բժշկական ապահովագրություն:
 • Ցանկացողներին տրամադրվում է հանրակացարան:
 • Տարադրամի փոխարժեքը թարմացվում է ամեն օր ՀՀ Կենտրոնական բանկի կայքում URL: cba.am.

 

 

Բաժնի պետ՝ Զարուհի Գևորգի Կալիկյան՝ բ.գ.թ., դոցենտ,

Ավագ մասնագետ՝ Քրիստինե Աշոտի Կարապետյան

Ավագ մասնագետ՝ Էլեոնորա Վլադիմիրի Հովհաննիսյան

Պատվաստումային միֆերն ու խնդրահարույց հարցերը

20.10.2021
ԵՊԲՀ Համաճարակաբանության ամբիոնի ավագ դասախոս Արման Բադալյանի, ԵՊԲՀ Համաճարակաբանության ամբիոնի դոցենտ Մերի ...