• Հայ
 • Рус
 • Eng

Ուսուցման պայմաններ

Օտարերկրացիների նախապատրաստական ուսուցման բաժնում կարող են սովորել սփյուռքահայ և օտարազգի քաղաքացիներ, որոնք ցանկանում են նախապատրաստվել բուհ ընդունվելու համար, ինչպես նաև ընդունելության քննությունները ձախողած դիմորդները: Մեկամյա առկա ուսուցմամբ նախապատրաստական կրթական ծրագիրն ընդգրկում է ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն, ինչպես նաև հայոց լեզու և անգլերեն լեզու առարկաները: Ուսուցումը կատարվում է երեք լեզուներով՝ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն: Անգլերեն լեզվով ուսուցման համար նախատեսված է անգլերեն լեզվի իմացության մակարդակի նախնական ստուգում, և ըստ այդմ որոշվում է ուսանողների խումբը:  

Այսպիսով, նախապատրաստական ուսուցումը.

 1. Տրամադրում է օտարերկրյա ուսանողներին բժշկական բուհում սովորելու համար անհրաժեշտ նախաբուհական առարկաների նվազագույն ծավալը:
 2. Լրացնում է ուսանողների հիմնական կրթության բացերը:
 3. Ծանոթացնում է հետագա կրթության համար անհրաժեշտ ընդհանուր տերմինաբանությանը և բառապաշարին:

Նախապատրաստական ուսուցումն ավարտվում է ավարտական քննություններով, որոնք միաժամանակ հանդիսանում են առաջին կուրսի համար ընդունելության քննություններ: Նախապատրաստական ծրագրի ավարտական քննություններից դրական գնահատական ստացած ուսանողներին տրվում է համապատասխան ավարտական փաստաթուղթ (վկայական): 

Տարեկան ուսման վարձը կազմում է.

 • Սփյուռքահայերի համար հայերեն և ռուսերեն ուսուցում՝ 500 000 դրամ, անգլերեն ուսուցում՝ 800 000 դրամ
 • Այլ օտարերկրացիների համար՝ ռուսերեն և անգլերեն ուսուցում՝ 1 000 000 դրամ 

Նշումներ.

Ընդունվելուց հետո Համալսարանի և ուսանողի միջև կնքվում է պայմանագիր: Ուսանողը պարտավոր է ունենալ ամենամյա բժշկական ապահովագրություն: Ցանկացողներին տրամադրվում է հանրակացարան: Տարադրամի փոխարժեքը թարմացվում է ամեն օր ՀՀ Կենտրոնական բանկի կայքում URL: cba.am

 

Փաստաթղթերի ներկայացման կարգ

Դիմորդները կարող են ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն (ԿԳՄՍՆ) ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.

 • Դիմում՝ ուղղված ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարին:
 • Դիմում-հայտ:
 • Անձը հաստատող փաստաթղթի նոտարով հաստատված պատճեն (ներառյալ այն բոլոր էջերը, որոնց վրա կա կնիք կամ նշումներ)
 • Միջնակարգ կրթության վկայական և նոտարով հաստատված պատճեն
 • Առողջության վկայական, որը կարող է տրվել հայկական ցանկացած բժշկական կազմակերպության կողմից
 • 6 լուսանկար (3x4 սմ չափսի)
 • Ինքնակենսագրություն

 

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հասցե՝

ՀՀ 0010, Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական շենք 2.

Հեռ: +37410 599 647, +37410 599 646

E-mail: secretariat@escs.am

URL: www.edu.am

 

Երևանի պետական բժշկական համալսարանի հասցե՝

ՀՀ 0025, Երևան, Կորյունի փ. 2.

Հեռ: +37410301060, +37410529605,

WhatsApp հաղորդագրություն՝ +37498621068 (երկուշաբթիից ուրբաթ, աշխատանքային ժամերին՝ 9.00 – 17.00 տեղական ժամանակով)

E-mail: premedical@yandex.ru, info@ysmu.am

URL: www.ysmu.am

 

 

Օտարերկրացիների նախապատրաստական ուսուցման բաժին.

Բաժնի պետ՝ Զարուհի Գևորգի Կալիկյան՝ բ.գ.թ., դոցենտ

Ավագ մասնագետ՝ Քրիստինա Աշոտի Կարապետյան

Ավագ մասնագետ՝ Էլեոնորա Վլադիմիրի Հովհաննիսյան

 

 

Փոքրիկ էքսկուրս դեղագիտական ֆակուլտետով, որն այս տարի նշում է հիմնադրման կես դարը

26.09.2022
Փոքրիկ էքսկուրս դեղագիտական ֆակուլտետով