• Հայ
  • Рус
  • Eng

Ձեռնարկում ներկայացված են օրթոդոնտիայի զարգացման պատմությունը, Հայաս-տանում, դիմածնոտային անկանոնությունների (անոմալիաների) դասակարգումը, աճի և զարգացման ընդհանուր դրույթները, դիմածնոտային համակարգի զարգացումը տարիքային տարբեր խմբերում: Քննարկվում են դիմածնոտային անոմալիաների առաջացմանը հանգեցնող գործոնները, օրթոդոնտիայում կիրառվող մարդաբանական, կենսաչափական և ռենտգենաբանական ախտորոշման եղանակները: Ներկայացված են դիմածնոտային անոմալիաների բուժման եղանակները, ռետենցիոն շրջանի առանձնահատկությունները, երեխաների և մեծահասակների մուլտիդիսցիպլինար բուժումը: Ձեռնարկը ներառում է ակադեմիական ժամանակակից գրականության, ինչպես նաև ԵՊԲՀ մանկական ստոմատոլոգիայի և օրթոդոնտիայի ամբիոնի աշխատակիցների կողմից կատարված գիտագործնական ուսումնասիրությունների տվյալները:
Ձեռնարկը նախատեսված է ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի ուսանողների համար:

Գլուխ 1

ՕՐԹՈԴՈՆՏԻԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ, OՐԹՈԴՈՆՏԻԿ ԲՈՒԺՄԱՆ ՓՈՓՈԽՎՈՂ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

 

Գլուխ 2

ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՃԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ, ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

 

Գլուխ 3

ՊԱՏՃԱՌԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ (ԷԹԻՈԼՈԳԻԱ)

 

Գլուխ 4

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ

 

Գլուխ 5

ԴԻՍՏԱԼ ՕԿԼՅՈՒԶԻԱ

 

Գլուխ 6

ՄԵԶԻԱԼ ՕԿԼՅՈՒԶԻԱ

 

Գլուխ 7

ԽՈՐ ՕԿԼՅՈՒԶԻԱ

 

Գլուխ 8

ԲԱՑ ԿԾՎԱԾՔ

 

Գլուխ 9

ԽԱՉԱՁԵՎ ԿԾՎԱԾՔ

 

Գլուխ 10

ՌԵՏԵՆՑԻԱ

 

Գլուխ 11

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐՆ ՕՐԹՈԴՈՆՏԻԱՅՈՒՄ

 

Թեստեր

Փոքրիկ էքսկուրս դեղագիտական ֆակուլտետով, որն այս տարի նշում է հիմնադրման կես դարը

26.09.2022
Փոքրիկ էքսկուրս դեղագիտական ֆակուլտետով