• Հայ
  • Рус
  • Eng

Ուսումնական ձեռնարկն ընդգրկում է օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի բոլոր բաժինները` նախատեսված «Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիա» մասնագիտությամբ բազային կրթության համար: Մանրամասն նկարագրվում են տարբեր ատամնապրոթեզների պատրաստման կլինիկական և լաբորատոր փուլերը:
Ներկայացվող նյութն ուղեկցվում է պատկերավոր նկարներով և սխեմաներով: Ձեռնարկը նախատեսված է ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի ուսանողների համար: Այն կարող է օգտագործվել նաև մագիստրների, ռեզիդենտների և երիտասարդ բժիշկների կողմից:

Գլուխ 1

1.1. Օրթոպեդիկ կլինիկայի կազմակերպումը

1.2. Ատամնածնոտային համակարգի ֆունկցիոնալ անատոմիա

1.3. Ռենտգեն հետազոտությունը օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայում

1.4. Ատամների անատոմիա

1.5. Դրոշմներ: Մոդելներ

1.6. Քունք-ստործնոտային հոդի անատոմիան և բիոմեխանիկան

1.7. Մետաղական համաձուլվածքների ձուլումը

1.8. Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայում կիրառվող համաշխարհային և ժամանակակից դասակարգումները

 

Գլուխ 2

2.1. Ներդիրներ

2.2. Գամիկավոր կոնստրուկցիաներ

2.3. Երեսպատիչներ

2.4. Ատամների ախտաբանական մաշվածությունը 

 

Գլուխ 3

3.1. Ատամների հղկման սկզբունքները

3.2. Ռետրակցիա

3.3. Արհեստական պսակներ

3.4. Ամբողջաձույլ մետաղական պսակների պատրաստման կլինիկական և լաբորատոր փուլերը

3.5. Մետաղ-կերամիկական պսակների պատրաստման կլինիկական և լաբորատոր փուլերը

3.6. Մետաղ-պլաստմասսե և մետաղ-կոմպոզիտային պսակների պատրաստման առանձնահատկությունները

3.7. Ժամանակավոր պսակներ և կամրջաձև պրոթեզներ

 

Գլուխ 4

4.1. Ատամնաշարերի դեֆորմացիաներ

4.2. Ընդհանուր պատկերացում կամրջաձև պրոթեզների մասին

4.3. Ամբողջաձույլ կամրջաձև պրոթեզների պատրաստման կլինիկական և լաբորատոր փուլերը

4.4. Մետաղ-կերամիկական կամրջաձև պրոթեզների պատրաստման կլինիկական և լաբորատոր փուլերը

4.5. Սխալները և բարդությունները մետաղ-կերամիկական կամրջաձև պրոթեզների կիրառման դեպքում 

 

Գլուխ 5

5.1. Լրիվ անատամության օրթոպեդիկ բուժումը լրիվ շարժական պրոթեզների պատրաստմամբ

 

Գլուխ 6

6.1. Մասնակի անատամություն, դասակարգումը, կլինիկական պատկերը

6.2. Մասնակի շարժական թիթեղային ժամանակավոր պրոթեզներ

6.3. Մասնակի շարժական աղեղային պրոթեզներ

6.4. Աթաչմեններ և մասնակի շարժական աղեղային պրոթեզներ

 

Գլուխ 7

7.1. Ատամների ընտրողական հղկումը

7.2. Բեկակալում

7.3. Օրթոպեդիկ բուժումը պարօդոնտի հիվանդությունների դեպքում

7.4. Դիմածնոտային արատների տեսակները 

Գարնանային ալերգիաներ. ինչպե՞ս պայքարել դրանց դեմ

22.03.2023