• Հայ
  • Рус
  • Eng

Ղեկավար՝ Սուրեն Ստեփանի Հովհաննիսյան, բ.գ.դ.:

Հայաստանի բարձրագույն կրթության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումների շրջանակում և 2013թ. սեպտեմբերին ԵՊԲՀ-ի և Կրթական ծրագրերի կենտրոնի միջև ստորագրված դրամաշնորհային պայմանագրի շնորհիվ սկիզբ դրվեց գործնական հմտությունների սիմուլյացիոն ուսումնական կենտրոնի ստեղծմանը:

2014թ. դեկտեմբերի 22-ին ԵՊԲՀ-ում հիմնադրվեց Սիմուլյացիոն ուսումնական կենտրոնը, որը բուհի ուսումնական գործընթացում տեսական գիտելիքները գործնականում կիրառելու բոլորովին նոր բարձրաձող էր: Սիմուլյացիոն կենտրոնի միջոցով մեր բուհի կրթական համակարգում ներդրվել է բժշկական կրթության նոր մեթոդ՝ սիմուլյացիոն ուսուցում: Այսպիսի նորարարական կրթական մեթոդի ներմուծումը բժշկական կրթության թե՛ բուհական, թե՛ հետբուհական, ինչպես նաև շարունակական կրթության փուլերում թույլ է տալիս զարգացնել ուսանողների գործնական հմտությունները և նվազագույնի հասցնել բժշկական սխալների թիվը մասնագիտական գործունեության ընթացքում:

Սիմուլյացիոն կենտրոնը ներառում է չորս հիմնական կլինիկական ուղղություններ` վերակենդանացում, վիրաբուժություն, մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա: Կենտրոնի 16 սրահները համալրված են համապատասխան մուլյաժներով, շարժասարքերով և կրթական ծրագրեր պարունակող համակարգիչներով:

Սիմուլյացիոն ուսուցումը ԵՊԲՀ-ում լիարժեք ներդրվեց 2015թ. փետրվարից: Բժշկության և բժշկական կրթության ոլորտում սիմուլյացիոն թրեյնինգի մեթոդի կիրառումը պայմանավորված է դրա բարձր տեխնոլոգիական նկարագրով, աշխատաշուկայի կողմից պահանջվող հմտությունների ցանկի ընդլայնմամբ:

Բժիշկների գործնական հմտությունների ձևավորման համար արևմտյան երկրներում ներդրված են ոչ միայն ԵՊԲՀ-ում ավանդաբար կիրառվող մուլյաժներ, անատոմիական մոդելներ, օրգանների և օրգան-համակարգերի ֆանտոմներ (իրականության 1-2 մակարդակներ), այլև իրականության 3-4-րդ մակարդակների տուփային և տեսավարժասարքեր, վիրտուալ և հիբրիդային սիմուլյատորներ, ինտերակտիվ էլեկտրոնային ձեռնարկներ և այլն: Ընդ որում՝ 3-րդ մակարդակի ֆանտոմներն ու մանեկենները համալրված են ինքնագնահատող համակարգով (էլեկտրոնային մանեկեն), իսկ 4-րդը՝ նաև ավտոմատացված ստանդարտ ռեակցիաների հնարավորությունով՝ տեսասարքավորումների կիրառմամբ (համակարգչային մանեկեն):

Բժշկության և բժշկական կրթության ոլորտում սիմուլյացիոն թրեյնինգի մեթոդի ներդրման արդյունքում հիմնված նոր համահամալսարանական սիմուլյացիոն ուսումնական կենտրոնի հեղինակները նպատակ ունեն նորարարական ծրագիրն առաջին հերթին ուղղել բժշկական կրթության որակի և արդյունավետության բարելավմանը:

Սիմուլիացիոն կենտրոնը վերակենդանացման, ինտենսիվ թերապիայի, մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի, վիրաբուժության, ընդհանուր կլինիկական հմտությունների ուղղությամբ մասնագիտական կարողությունների ձևավորման համար նորագույն բժշկական սիմուլյացիոն կրթական համալիր է, որը ներառում է հատուկ ծրագրային ապահովմամբ համակարգչայնացված ռոբոտներ, համակարգչային և հարակից տեխնիկա, համապատասխան կահույք, ինչպես նաև սիմուլյացիոն բժշկական կրթությանը վերաբերող մասնագիտական գրականություն:

Պատահական չէ, որ կենտրոնը որդեգրել է «Սովորեցնելով սովորում են» կարգախոսը: Բժշկական այս նոր ուղղությունը հնարավորություն է տալիս բարձր կուրսերի ուսանողներին, կլինիկական օրդինատորներին առաջին կուրսեցիներին փոխանցել իրենց արդեն ստացած գիտելիքները, ինչպես նաև դասախոսել:

Կենտրոնում կիրառվում են ուսանողների գործնական հմտությունները ստուգելու քննական նորարար մեխանիզմներ:

Նշենք, որ սիմուլյացիոն կենտրոնի աշխատակիցները վերապատրաստվել են արտերկրի հեղինակավոր ուսումնական կենտրոններում: Առաջատար փորձի ներդրման և բարեփոխումների լավագույն արդյունքն ապահովելու նպատակով ԵՊԲՀ-ի սիմուլյացիոն կենտրոնի և կլինիկական ամբիոնների դասախոսների, օրդինատորների համար ևս պարբերաբար անցկացվում են վերապատրաստման դասընթացներ միջազգային ճանաչում ունեցող փորձագետների կողմից, կազմակերպում են մասնագետների փոխայցեր, ուսումնական վարժանքներ: Առաջին բժշկական օգնություն ցուցաբերելու թեմայով վերապատրաստման դասընթացներ են կազմակերպվում նաև բժիշկների և բուժքույրերի համար:

Վերապատրաստվելու համար ցանկացողները կարող են դիմել Սիմուլյացիոն ուսումնական կենտրոն:

«Մուրացան» համալսարանական հիվանդանոցում գործում է բարոթերապիայի ծառայություն

14.01.2022
«Մուրացան» համալսարանական հիվանդանոցում 2021 թվականի վերջից ներդրվել և այսօր արդեն հաջողությամբ կիրառվում է բարոթերապիայի ...