• Հայ
  • Рус
  • Eng

Ուսումնական ձեռնարկում ընդգրկված են վիրաբուժական ստոմատոլոգիայի և դիմածնոտային վիրաբուժության բոլոր բաժինները: Ներկայացվող նյութն ուղեկցվում է պատկերավոր նկարներով:
Ուսումնական ձեռնարկը նախատեսված է ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի ուսանողների համար և կազմված է հաստատված ուսումնական ծրագրին համապատասխան: Այն կարող է օգտագործվել նաև կլինիկական օրդինատորների և բժիշկների կողմից:

ԳԼՈՒԽ I. ՆԱԽԱԲԱՆ. ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱՅԻ ՊՐՈՊԵԴԵՎՏԻԿԱ

ԳԼՈՒԽ II. ԻՆՖԵԿՑԻԱՅԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱՅՈՒՄ

ԳԼՈւԽ III. ԱՏԱՄՆԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆԱՏՈՄԻԱ

ԳԼՈւԽ IV. ՀԻՎԱՆԴԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ

ԳԼՈւԽ V. ՏԵՂԱՅԻՆ ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ

ԳԼՈՒԽ VI. ԱՏԱՄԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄԸ

ԳԼՈՒԽ VII. ԱՏԱՄՆԵՐԻ ԾԿԹՄԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Գլուխ VIII. ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ԲՈՐԲՈՔԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Գլուխ IX. ՔՈՒՆՔՍՏՈՐԾՆՈՏԱՅԻՆ ՀՈԴԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԳԼՈՒԽ X ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ

ԳԼՈՒԽ XI ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ՆՅԱՐԴԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԳԼՈՒԽ XII. ԲԵՐԱՆԻ ԽՈՌՈՉԻ ԼՈՐՁԱԹԱՂԱՆԹԻ, ԴԵՄՔԻ ԵՎ ՊԱՐԱՆՈՑԻ ՆԱԽԱՔԱՂՑԿԵՂԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈԻԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԲԱՐՈՐԱԿ ՈՒՌՈՒՑՔՆԵՐ ԵՎ ՈՒՌՈՒՑՔԱՆՄԱՆ ԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԳԼՈՒԽ XIII. ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ՉԱՐՈՐԱԿ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Գլուխ XIV ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԻՄՊԼԱՆՏՈԼՈԳԻԱ

«Հերացի» համալսարանական հիվանդանոցը ներգրավված է գլխուղեղի իշիեմիկ սուր կաթվածի բուժման ծրագրում

22.11.2021
Գլխուղեղի իշեմիկ սուր կաթվածի բուժման ծրագիրը Հայաստանում գործում է 2019 թվականից՝ համաձայն որի եթե հիվանդը ...