• Հայ
  • Рус
  • Eng
Ադելինա Լևանի Թորգոմյան
Ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ

Կրթություն

1997-1998թ. ինտերնատուրա թ.3 կլինիկական հիվանդանոցում “Ընդհանուր պրակտիկայի բժիշկ” մասնագիտությամբ
1991-1997թ. սովորել է և գերազանցությամբ ավարտել է Երեվանի պետական բժշկական համալսարանի ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետը “բուժական գործ” մասնագիտությամբ
1981-1991թ. N 182 միջն. դպրոց

Հեռ` ( +374 10) 58 25 32
+374 60 62 13 33
Էլ. փոստ` info@ysmu.am
delinatorgomyan@yahoo.com

 

Աշխատանքային գործունեություն

2016 թ. մինչ օրս ԵՊԲՀ-ի ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ
2014 թ. Մեծ Բրիթանիա, Սուոնսիի համալսարանում որպես գիտական թեմայի կատարող
2011-2016թ. ԵՊԲՀ-ի ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի ավագ դասախոս
2010-2011թ. ԱՄՆ-ում, Սենթ Լուիս քաղաքի Վաշինգտոնի անվ. համալսարանի Օրթոպեդիայի ամբիոնում Ֆուլբրայթ դրամաշնորհի կատարող
2008-2009թ. ԵՊԲՀ-ի շարունակական կրթության բաժնի ավագ մասնագետ (ներքին համատեղելիությամբ, թողնելով Մորֆոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ): Մասնակցել է կլինիկական օրդինատորների ուսումնա- մեթոդական ծրագրերի մշակմանը
2008-2010թ. ԵՊԲՀ-ի Երիտասարդ գիտնականների խորհուրդի նախագահ
2008-2010թ. ԵՊԲՀ-ի մորֆոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ
2008թ. Մեծ Բրիթանիայում, Քարդիֆի համալսարան, որպես գիտական թեմայի կատարող
2001-2008թ. ԵՊԲՀ-ի հյուսվածաբանության ամբիոնի ասիստենտ
1998-2000թ. ընդհանուր գիգիենայի և մասնագիտական հիվանդությունների ԳՀԻ, որպես գիտական թեմայի կատարող

Այլ տվյալներ

2005 թ. ստացել է բժշկական գիտությունների թեկնացուի գիտական աստիճանը:
Ատենախոսության թեման` “Մոնոնուկլեար ֆագոցիտների համակարգը երկարատև ճնշման համախտանիշի ժամանակ”

Լեզուների տիրապետում 

Անգլերեն, ռուսերեն

Դասավանդում է հայերեն, ռուսերեն  և անգլերեն լեզուներով:

Ունի 47 տպագրած աշխատանք, 1 դասագիրք

Անդամակցություն

2000թ. -մինչ օրս Հայաստանի Մորֆոլոգների ասոցիացիայի անդամ
2005թ.- մինչ օրս համլսարանական Երիտասարդ Գիտնականների խորհուրդի (ԵԳԽ) անդամ, 2009-2010թ. ԵԳԽ-ի նախագահ
2007թ.- մինչ օրս FEBS (Federation of European Biochemistry Society) անդամ

Մասնագիտական վերապատրաստում

2008թ. Մեծ Բրիթանիայում, Քարդիֆի համալսարանի “Շարաքցական հյուսվածքի” լաբորատորիայում կատարել է գիտահետազոտական աշխատանք` “Չդիֆերենցված պրեքոնդրոբլաստների բնութագիրը և նրանց դերը հիալինային աճառի վերականգման ժամանակ” թեմայով: Գիտական աշխատանքի հետ միատեղ ուսումնասիրել է Քարդիֆի համալսարանի ուսումնա-մեթոդական ծրագրերը:
2010-2011թ. Արժանացել է ԱՄՆ-ի Ֆուլբրայթ դրամաշնորհի, ԱՄՆ-ում, Սենթ Լուիս քաղաքի Վաշինգտոնի անվ. համալսարանի Օրթոպեդիայի ամբիոնում գիտահետազոտական աշխատանք կատարելու համար` “Չդիֆերենցված պրեքոնդրոբլաստների տարանջատումը աճառից և նրանց կիրառումը վնասված աճառը վերականգման նպատակով” թեմայի շրջանակներում: Գիտական աշխատանքի հետ միատեղ ուսումնասիրել է Վաշինգտոնի անվ. համալսարանի ուսումնա-մեթոդական ծրագրերը:
2014 թ. Մեծ Բրիթանիայում, Սուոնսիի համալսարանում կատարել է “ՊԹՀ-ի ազդեցությունը պրեքոնդրոբլաստների տարբերակման վրա”
2003, 2014թ. Դասախոսների վերապատրաստման դասընթացներ, ԵՊՀ, Դասախոսների վերակրդման ֆակուլտետ

Պարգևատրումներ, դրամաշնորներ

2008 Քարդիֆֆ Համալսարանի գիտական թեմայի դրամաշնորհ
2010-2011 ԱՄՆ պետական կրթության կոմիտեի Ֆուլբրայթ դրամաշնորհ
2013-2015 ՀՀ պետական գիտության կոմիտեի թեմատիկ ֆինանսավորում 13-3A042