• Հայ
  • Рус
  • Eng
էդուարդ Յուրիի Հարությունյան
Ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ

Կրթություն 

1988-1994 ԵՊԲԻ սանիտարահիգիենիկ ֆակուլտետ, սանիտարիա մասնագիտությամբ, բուժկանխարգելիչ գծով բշժկի որակավորում
1974-1984 Եղիշե Չարենցի անվ. №67 միջն. դպրոց, ք. Երևան 

Հեռ` ( +374 10) 58 25 32
+374 10 23 97 56
Էլ. փոստ` info@ysmu.am
edw_har@yahoo.com

Ծննդյան տարեթիվ, ամսաթիվ, վայր

1967 ք., 14.02, ք.Երևան

Աշխատանքային գործնեություն

20016թ. մինչ այժմ Մ. Հերացու անվ. ԵՊԲՀ, նորմալ ֆիզիոլոգիայի ամբիոն, ասիստենտ, ք.Երևան
2000-2015թթ.  Երևանի պետական հենակետային բժշկական քոլեջ, մանրէաբանության, համաճարակաբանության, հիգիենայի և վարակիչ հիվանդություների առարկաների դասախոս, ք.Երևան
1996-2009թթ. ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվ. ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ, ԿՆՀ լաբորատորիա, գիտաշխատող, ք.Երևան
1995-20011թթ. Քանաքեռ-Զեյթուն համայնքի №2 մարզադպրոց, սպորտային բժիշկ, ք.Երևան
1992-1995թթ.  Հանրապետական մաշկավեներական դիսպանսեր, բուժակ, ք. Երևան
1987-1988թթ.  №2 մանկական պոլիկլինիկա, կրտսեր բուժ աշխատող
1985-1987թթ.  զինվորական ծառայություն, ավագ հրաձիգ

Գիտական գործնեություն

2008թ.  շնորհվել է գիտական աստիճան՝ կենսաբանական գիտությունների թեկնածու
2007թ.  ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվ. ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ, ատենախոսության պաշտպանում «Ցանցաողնուղեղային ռեֆլեքսների անդաստակային ղեկավարման նեյրոնային մեխանիզմները» թեմայով, արտաբջջային և ներբջջային արտածման և գրանցման մեթոդներով, ինչպես նաև մորֆոլոգիական հետազոտման եղանակով


Անդամակցություններ

Հայաստանի ֆիզիոլոգների միություն, ք.Երևան
Ուղեղի Հետազոտման Միջազգային Կազմակերպություն, Բուդապեշտ

Մասնագիտական վերապատրաստում

1994-1995թթ. Մաշտոցի շրջանի հակահամաճարակային կայան, ինտերնատուրա, համաճարակի օգնական, համաճարակաբանի որակավորում, ք. Երևան

Անձնական տվյալներ

Ամուրի