• Հայ
  • Рус
  • Eng
Սննդամթերքի անվտանգության և հիգիենայի ամբիոնի վարիչ, ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ

Կրթություն

1999-2002 թ. ասպիրանտուրա, անասնաբուժական սանիտարիայի, փորձաքննության և զոոհիգիենայի ամբիոն, Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիա
1994-1999 թ. անասնաբուժական բժշկագիտության ֆակուլտետ (գերազանցության դիպլոմ), Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիա (ներկայումս՝ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան), Երևան
1983-1994 թ. Արևշատի միջին. դպրոց

Հեռ` ( +374 10) 58 25 32
+374 60 62 13 33
Էլ. փոստ` info@ysmu.am
garegin77@gmail.com

Աշխատանքային գործունեություն

2016 – մինչև այժմ սննդամթերքի անվտանգության և հիգիենայի ամբիոնի վարիչ, ՀԱԱՀ, դոցենտ, ֆիզիոլոգիայի ամբիոն, ԵՊԲՀ (համատեղությամբ)
2011 – 2016 դոցենտ, Ֆիզիոլոգիայի ամբիոն, ԵՊԲՀ
01.04.2011 – 31.08.2011 կրթության բարեփոխումների և կրեդիտային համակարգի ներդրման առաջատար մասնագետ, ՀՊԱՀ Ուսումնամեթոդական կենտրոն
2008 – 2011 դոցենտ, մորֆոլոգիայի և ֆիզիոլոգիայի ամբիոն, ՀԱԱՀ
2004 - 2008 դասախոս, կենսաքիմիայի և ֆիզիոլոգիայի ամբիոն, մորֆոլոգիայի և ֆիզիոլոգիայի ամբիոն, ՀԱԱՀ
2004 - 2004 ՀԳԱ Գիտական կենտրոն
2003 - 2003 ասիստենտ, կենսաքիմիայի և ֆիզիոլոգիայի ամբիոն, ՀԳԱ
2003 - 2003 ստաժոր-դասախոս, մորֆոլոգիայի և ֆիզիոլոգիայի ամբիոն, ՀԳԱ

Մինչև այժմ  ՀՀ Որակի ապահովման ազգային կենտրոնի բազային փորձագետ

Լեզուների տիրապետում

Անգլերեն, ռուսերեն

Այլ տվյալներ

Դասավանդում է հայերենով և անգլերենով
Համակարգչային հմտություններ՝ Word, Excels, PowerPoint, Internet, SPSS, CorelDrow
31 տպագրած աշխատանք, 2 դասագիրք

Մասնագիտական վերապատրաստում

2017թ վերապատրաստում «Ինչպես դառնալ գերազանց դասախոս», Էրազմուս+, Ռադբուդի համալսարան, Նիդերլանդներ
2017թ վերապատրաստում բուհերի միջազգայնացման ուղղությամբ, Էրազմուս+, Ռադբուդի համալսարան, Նիդերլանդներ
2017թ կրթական վերջնաարդյունքներ. գնահատում, TEMPUS-ARMENQA, Գենթի համալսարան, Բելգիա
2016թ վերապատրաստում Բանատի գյուղատնտեսական գիտությունների և անասնաբուժական բժշկագիտության համալսարանում, Էրազմուս+, Ռումինիա
2016թ ազգային և ոլորտային որակավորումների շրջանակը, որակավորումների շրջանակը և կրթական վերջնաարդյունքները ծրագրային ամկարդակով. դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման մեթոդներ, TEMPUS-ARMENQA, Օրհուսի համալսարան, Դանիա
2011թ վերջնաարդյունքների վրա հիմնված դասընթացի մշակում և կառավարում, Ծաղկաձոր
2011թ կրթության որակի ապահովում, կրթական բարեփոխումներ և կրեդիտային համակարգի ներդրում, Գեմանիայի Կասսելի համալսարան, Ֆուլդայի համալսարան
2010թ Summer School 2010 Բնապահպանություն և կենսաբազմազանություն, Բելովեժա, Լեհաստանի գիտությունների ակադեմիայի Կաթնասունների գիտահետազոտական ինստիտուտ
2009թ '’Կրթության որակի ապահովում'', ԱՀԿՄԿ և ՀՊԱՀ, Ծաղկաձոր
2008թ Լիսաբոնի տեխնիկական համալսարան
2008թ զարգացման համար գյուղատնեսական հետազոտութ¬յուն¬ների կարողությունների զարգաց-ման/կա¬ռուց¬ման ծրագիր-2008, ICRA, Վագենինգեն, Նիդերլանդներ
2007թ ուսումնական նյութերի և պլանների կատարելագործման դասընթացներ, ՀՊԱՀ
2004թ Երևանի պետական բժշկական համալսարան, Նորմալ ֆիզիոլոգիայի ամբիոն, Երևան

Պարգևատրումներ, դրամաշնորներ

2012 թ. InterNICHE մարդասիրական ծրագրի ներդրում Ֆիզիոլոգիայի ամբիոնում