• Հայ
  • Рус
  • Eng
Հերմինե Տիգրանի Աբրահամյան
Ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի դասախոս

Կրթություն

2014թ պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն «Ուսանողների սիրտ-անոթային համակարգի գործառական փոփոխությունները և դրանց շտկումը ոչ դեղորայքային միջոցներով ուսումնական ծանրաբեռնվածության պայմաններում» թեմայով, 2011-2014 ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ, մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոն, ասպիրանտուրա
2009-2011 կենսաբանության մագիստրոսի աստիճան, ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ 
2005-2009 կենսաբանության բակալավրի աստիճան, ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետ 
1995-2005 Վ. Համբարձումյանի անվան N12 միջնակարգ դպրոց

Էլ. փոստ` info@ysmu.am
ah200588@gmail.com

Ծննդյան տարեթիվ, ամսաթիվ, վայր

1988թ. մայիսի 20, ՀՀ, Երևան

Աշխատանքային գործունեություն

2016-մինչ օրս դասախոս ԵՊԲՀ ֆիզիոլոգիայի ամբիոնում
2013-2016 ասիստենտ ԵՊԲՀ ֆիզիոլոգիայի ամբիոնում
2011-2014 ավագ լաբորանտ, ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոնում
2010-2012 ավագ լաբորանտ, ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի գիտահետազոտական խմբում

Անդամակցություններ

Հայկական ֆիզիոլոգիական ընկերության անդամ

Մասնագիտական վերապատրաստումներ

2016  ԵՊԲՀ դասախոսների որակավորման բարձրացման բաժին
Կատարելագործվել է ուսումնառելով հոգեբանություն, մանկավարժություն, թեստերի կազման մեթոդաբանություն մոդուլները