• Հայ
  • Рус
  • Eng
Կարմեն Թելմանի Սահակյան
Հյուսվածաբանության ամբիոնի վարիչ, կ.գ.դ., պրոֆեսոր

Կրթություն

1974-1979թթ. սովորել և ավարտել է ԵՊՀ կենսաբանական ֆակուլտետը, կենսաբանի մասնագիտությամբ
1974թ. ավարտել է Պուշկինի անվ. թիվ 8 դպրոցը

Էլ. փոստ` info@ysmu.am
e-net- histology.ysmu@mail.ru

Ծննդյան տարեթիվ, վայր

1957 թ.,Երևան

Աշխատանքային գործունեություն

2005թ.-առ այսօր հյուսվածաբանության ամբիոնի պրոֆեսոր
2012թ. ապրիլից առ այսօր հյուսվածաբանության ամբիոնի վարիչն է
2011-2012թթ. մայիսին մորֆոլոգիայի ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
2005թ-ին պաշտպանել է դոկտորական թեզ «Թիրախ օրգաններում իմունաձևաբանական, նեյրոէնդոկրին և մետաբոլիկ շեղումները երկարատև ճնշման համախտանիշի պայմաններում» թեմայով
1990թ. պաշտպանել է թեկնածուական թեզ «Բարձր ճնշման համախտանիշի պաթոգենետիկ օղակները (միկրոշրջանառու հունի թնդոկրին և իմուն համակարգերի փոփոխությունները)» թեմայով
1997-2005թթ. հյուսվածաբանության ամբիոնի դոցենտ
1988-1997թթ. աշխատել է նույն ամբիոնում որպես ասիստենտ
1980-1988թթ. աշխատել է ԵՊԲԻ հյուսվածաբանության ամբիոնին կից գիտահետազոտական լաբորատորիայում որպես ավագ լաբորանտ

Անդամակցություն

2006-ից ԵՊԲՀ առաջնային նյութի և մեթոդների ստուգման փորձագիտական հանձնաժողովի անդամ
2006թ. Հայաստանի մորֆոլոգների ասցիացիայի անդամ
2011թ.-առ այսօր «Տեսական բժշկություն» 026 մասնագիտական խորհրդի անդամ է
2011թ. ԵՊԲՀ Մեծ գիտխորհրդի անդամ
2011թ. -առ այսօր Ռուսաստանի մորֆոլոգների կոորդինացիոն խորհրդի անդամ
2012-2014թթ. ստոմատոլոգիայի ֆակուլտետային խորհրդի անդամ
2012թ.-առ այսօր «Հյուսվածաբանություն և անատոմիա» թեկնածուական որակավորման քննական հանձնաժողովի անդամ
2013թ. -առ այսօր ԳԿԽ-ի անդամ է
2014թ. հունվարի 23-ին ստացել է պրոֆեսորի կոչում
2015թ- առ այսօր Հոգաբարձուների խորհրդի անդամ է

2002թ., 2007թ. և 2013թ. անցել է մասնագիտական որակավորման դասընթացներ

Պարգևներ

2005թ. և 2010թ. պարգևատրվել է ԵՊԲՀ ոսկե մեդալներով

Անձնական տվյալներ

Ամուսնացած է, ունի մեկ երեխա