• Հայ
 • Рус
 • Eng
Մելիք Ռազմիկի Սողոմոնյան
Իրավաբանական բաժնի և Առողջապահական իրավունքի խմբի ղեկավար

Կրթություն

 • 2018թ. «Բուժհաստատությունների կառավարում» բիզնեսի կառավարման կրթական ծրագիր, Հանրային առողջության ֆակուլտետ, ԵՊԲՀ, Երևան.
 • 2014թ. Հայ ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի Իրավաբանական ֆակուլտետի ասպիրանտուրա (Իրավունք-ԺԲ.00.05), Երևան.
 • 2004թ. «Օրենսդրության զարգացում» վերապատրաստման ծրագիր, Հունգա­րիայի պառլամենտ, Հայաստանի Ազգային ժողով, Բուդապեշտ.
 • 2003թ. «Օրենսդրության զարգացում» վերապատրաստման ծրագիր, Գերմա­նիայի Բուդեսթագի գիտական ծառայություն, Հայաստանի Ազգային ժողով, Բեռլին.
 • 1994թ. «Իրավունքի մագիստրոս», Երևանի պետական համալսարանի իրավա­բանական ֆակուլտետ, Երևան.
Էլ. փոստ` info@ysmu.am
lawysmu@gmail.com

Աշխատանք

 • 2006 թվականից ԵՊԲՀ Իրավաբանական բաժնի պետ.
 • 2012 թվականից Առողջապահական իրավունքի խմբի ղեկավար.
 • 2011-2012թ. Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավար­ժական համալսարանի Իրավաբանական ծառայության պետ.
 • 2007-2012թ. ԵՊԲՀ Հանրային առողջության և առողջապահության ամբիոնի իրավագիտության դասախոս, ավագ դասախոս.
 • 2004-2006թ. ԵՊԲՀ իրավական հարցերի խորհրդական.
 • 2005-2007թ. Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի Իրավաբանական ֆակուլտետի մասնագիտական պատասխանատու.
 • 2004-2010թ. Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի Իրավաբանական ֆակուլտետի «Կորպորատիվ իրավունք», «Իրավական բարեփոխումներ» առարկաների դասախոս.
 • 2002-2004թ. Հայաստանի Ազգային ժողովի Իրավաբանական վարչության քաղաքացիական և տնտեսական օրենսդրության փորձաքննության բաժնի գլխավոր մասնագետ.
 • 1999-2002թ. Հայաստանի Ազգային ժողովի Իրավաբանական վարչության քաղաքացիական և տնտեսական օրենսդրության փորձաքննության բաժնի առաջատար մասնագետ.
 • 1997-1999թ. «Բանկիր» ընկերության գործադիր տնօրեն.
 • 1994-1995թ. «Էրեբունի» առևտրային բանկի մասնաճյուղի կառավարիչ.
 • 1991-1994թ. «Էրեբունի» առևտրային բանկի իրավախորհրդատու.

 

Գիտական և հասարակական գործունեություն

 • 2018թ. «Առողջապահական իրավունք» դասախոսությունների ժողովածու­ների հեղինակ և համահեղինակ, ԵՊԲՀ.
 • 2017թ. Իրավաբանական հանրագիտարանի համահեղինակ, ՌԴ.
 • 2017թ. «Իրավաբանական անձինք (բուժհաստատությունները) որպես քրեական պատասխանատվության սուբյեկտ» աշխատության հեղինակ, ՀՌՍՀ.
 • 2015թ. «Կորպորացիաների քրեական պատասխանատվության հիմնա­խնդիրները» գիտական հոդվածի հեղինակ, «Բժշկություն, գիտություն և կրթություն գիտատեղեկատվական հանդես».
 • 2012թ. «Հայաստանի իրավական բարեփոխումները և հիմնախնդիրները» գիտական հոդվածի հեղինակ «Արդարադատություն հանդես».
 • 1999-2004թ. օրենքների նախագծերի հեղինակ և համահեղինակ, ՀՀ Ազգային ժողով.
 • 1999-2003թ. «Կաճառ» իրավունքի զարգացման և բարեփոխումների ծրագրի դասախոս.
 • 2019թ․ Առողջապահական իրավունքի խորհրդի նախագահ.
 • 2017 թվականից «Կաճառ» հաստատության խորհրդի նախագահ.
 • 2010 թվականից ԵՊԲՀ Էթիկայի կոմիտեի անդամ.

 

Պարգևատրումներ, այլ տվյալներ

 • 2016թ. Հայաստանի Պաշտպանության նախարարի «Դրաստամատ Կանա­յան» մեդալ.
 • 2015թ. Հայաստանի Կրթության և գիտության նախարարի պատվոգիր.
 • 2015թ. Հայաստանի Պաշտպանության նախարարի հոբելյանական մեդալ.
 • 2012թ. ԵՊԲՀ Ռազմաբժշկական ֆակուլտետի շնորհակալագիր.
 • 2010թ. Հայաստանի Կրթության և գիտության նախարարի շնորհակալագիր.
 • 2010թ. ԵՊԲՀ արծաթե մեդալ.
 • 1999թ. «Միջնորդ դատավորի» կոչում.
 • Ռուսերեն լեզվի գերազանց, գերմաներեն և անգլերեն լեզուների միջին իմացություն.
 • Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հմտություններ.
 • Հետաքրքրությունների շրջանակ` գեղանկարչություն.
 • Ծառայություն զինված ուժերում, ՀՀ: