• Հայ
  • Рус
  • Eng
Նաիրա Բաբկենի Չիչոյան
Ֆարմակոգնոզիայի ամբիոնի վարիչ

Կրթություն

1975-1985թթ․-ք.Երևան, Գառնիկ Ադդարյանի անվան թիվ 133 միջն․ դպրոց
1985-1990թթ․-Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտի 
դեղագործական ֆակուլտետ՝գերազանցության դիպլոմ (անվանական կրթաթոշակառու)
1990-1991թթ․-Երևանի թիվ 1 դեղատուն՝ ինտերնատուրա

Էլ. փոստ` info@ysmu.am
n.chichoyan@mail.ru

Ծննդյան տարեթիվ, ամսաթիվ վայր

1968 թ․, 27 օգոստոսի, ք.Երևան

Աշխատանքային գործունեություն

1991-1996թթ.- ԵՊԲՀ Կլինիկական ֆարմակոլոգիայի, ֆարմակոգնոզիայի և բուսաբանության ամբիոնի ավագ լաբորանտ
1996-2000թթ. - Կլինիկական ֆարմակոլոգիայի, ֆարմակոգնոզիայի և բուսաբանության ամբիոնում համատեղության կարգով` 0,25 հաստիքով ասիստենտ
2000-2006թթ. – Կլինիկական ֆարմակոլոգիայի, ֆարմակոգնոզիայի և բուսաբանության ամբիոնում ՝ 0.5 հաստիքով ասիստենտ
2006թ.- Կլինիկական ֆարմակոլոգիայի, ֆարմակոգնոզիայի և բուսաբանության ամբիոնում դոցենտի պաշտոնակատար` մինչ մրցույթով ընտրվելը
2006-2007թթ.-ԵՊԲՀ Ֆարմակոգնոզիայի և բուսաբանության ամբիոնի պատասխանատու` ազատվելով դոցենտի պաշտոնից
2007թ․ մինչ օրս–ԵՊԲՀ Ֆարմակոգնոզիայի ամբիոնի վարիչ

Գիտական գործունեություն

2000թ․ -պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն՝ ստանալով դեղագործական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան:
Հետազոտական ոլորտը -«Հայաստանի և Արցախի ֆլորաներում վայրի աճող և մշակվող դեղատու տեսակների ֆարմակոգնոստիկ հետազոտումը»:
Դոկտորական թեզը՝ «Հայաստանի տարբեր շրջաններում ծիրանենիների
կամեդարտադրողականության մոնիտորինգը, կամեդների ֆիզիկաքիմիական, ապրանքագիտական կենսաբանական առանձնահատկությունների ուսումնասիրումը եվ կիրառման հեռանկարները» «Դեղագիտություն» մասնագիտությամբ դեղագործական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման:
2013թ-ից ղեկավարում է 5 թեկնածուական ատենախոսական աշխատանք՝ «Դեղագիտություն» մասնագիտությամբ:
Հայրենական և միջազգային ամսագրերում տպագրված ավելի քան 60 գիտական աշխատությունների, 3 ուսումնամեթոդական ձեռնարկի, 1 մենագրության (Մոսկվա 2014թ․), 2 գյուտ-արտոնագրի հեղինակ է:

Պարգևներ

2010թ․- ԵՊԲՀ հոբելյանական “Արծաթե մեդալ”
2016թ․ Խորհրդանիշ-պարգև՝ Խարկովի դեղագործական համալսարանի ռեկտոր՝ ԳԱԱ ակադեմիկոս, Վ․Պ․ Չեռնիխի կողմից՝ Ուկրաինայի դեղագետների 8-րդ համագումարի աշխատանքներին ակտիվորեն մասնակցելու համար:

Մասնագիտական գործունեություն

2016թ․-ից ԵՊԲՀ 026 Տեսական բժշկություն մասնագիտական խորհրդի անդամ
2014թ․-ից ԵՊԲՀ Տեսական բժշկություն ԳԿԽ փորձագիտական հանձնաժողովի անդամ
2016թ․-ից ԵՊԲՀ հետբուհական ցիկլային մեթոդական հանձնաժողովի անդամ
2007թ․-ից ԵՊԲՀ դեղագիտական ֆակուլտետի ցիկլային մեթոդական հանձնաժողովի անդամ
2015թ.-ից “Դեղագիտություն եւ դեղաբանություն, կրթություն եւ գիտություն” ասոցիացիայի անդամ
2016-2017թթ. Խորհրդատու “Բուժինֆո” բժշկատեղեկատվական հաղորդման շրջանակներում:

Անձնական տվյալներ

Ամուսնացած է , ունի 2 երեխա:

Զեկուցումներ միջազգային գիտաժողովներին

• «3-rd international medical congress of Armenia together to health. Medical congress foundation» (Yerevan 2011).
• •«Pharmaceutical Sciences in XXI Century. II International Scientific Conference» II International scientific conference. Pharmaceutical sciences in XXI century. (Tbilisi, Georgia, 2014).
• •«Фундаментальные и прикладные проблемы науки». IX межд. симпозиум, посв.90-летию со дня рождения акад.В.П. Макеева. (Москва, 2014).
• «International Conference on Biochemistry and Molecular Biology ICBMB( Paris 2015).
• •««VIII Национальный сьезд фармацевтов Украины». (Харьков 2016).