• Հայ
  • Рус
  • Eng
Բժշկական գենետիկայի ամբիոնի վարիչ

Կրթություն


2000 թ. ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից շնորհվել է պրոֆեսորի կոչում
1982 թ. ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից շնորհվել է դոցենտի կոչում
1996 թ. պաշտպանել է դոկտորական թեզը և ստացել կենս. գիտությունների դոկտորի աստիճան G.00.03 «Գենետիկա և մոլեկուլյար կենսաբանություն» մասնագիտությամբ
1981 թ. պաշտպանել է թեկնածուական թեզը 03.00.15 գենետիկա մասնագիտությամբ


Աշխատանքային գործունեություն

2011 թ–ից առ այսօր բժշկական գենետիկայի ամբիոնի վարիչ, Մ.Հերացու անվան ԵՊԲՀ
2009-2011 թթ. բժշկական գենետիկայի և մոլեկուլյար ախտորոշման ամբիոնի վարիչ, ՀՀ ԱՆ Ազգային առողջության ինստիտուտ
2000 թ–ից առ այսօր ՀՀ առողջապահության նախարարության գլխավոր մասնագետ
1999-2009 թթ. Մ.Հերացու անվան ԵՊԲՀ-ի ընտանեկան բժշկության ամբիոնի պրոֆեսոր, մոլեկուլային բժշկության և բժշկական գենետիկայի դասավանդման կուրսի վարիչ
1998 թ-ից առ այսօր տնօրեն, բժշկական գենետիկայի և առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն
1979-1998 թթ. գիտ.աշխատող, դոցենտ, պրոֆեսոր, կենսաբանական ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան

Մասնագիտական որակավորում

European Board of Medical Genetics –ի կողմից շնորհվել է European Clinical Laboratory Geneticist-ի որակավորում

Միջազգային մասնագիտական գործունեություն

2004 - 2008 թթ. փորձագետ, CDSP, Եվրոպայի Խորհուրդ, Ստրասբուրգ՝
CM/Rec(2010)11 Եվրոպայի և անդամ երկրների նախարարների խորհրդի հանձնարարականների պատրաստում` Գենետիկայի ներդրումը առողջապահական ծառայությունների կազմակերպման և ոլորտի մասնագետների վերապատրաստման համար՝ CM Document of European Health Committee:Recommendation; CM/Rec of the Committee of Ministers to member states
2009-2011 թթ. փորձագետ, CDSP, Եվրոպայի Խորհուրդ, Ստրասբուրգ
1994-1999 թթ. CNRS կրթաթոշակ, համալսարան Paris YI, գենետիկայի բաժին, Փարիզ, Ֆրանսիա
2004 թ. Fogarty կրթաթոշակ Harvard School of Public Health, ԱՄՆ
2006 թ. Fogarty կրթաթոշակ Harvard School of Public Health, ԱՄՆ

Մասնագիտական միջազգային անդամություն

2000 թ-ից առ այսօր Եվրոպայի բջջագենետիկայի ասոցիացիայի անդամ (ECA) է
2000 թ-ից առ այսօր Եվրոպայի մարդու գենետիկայի ընկերության անդամ (ESHG) է
2005 թ-ից առ այսօր Եվրոպայի կենսաքիմիկների ֆեդերացիայի անդամ (FEBS) է
2002-2015 թթ. "Clinical and Experimental Rheumatology" ամսագրի խմբագրության անդամ է
2005 թ-ից առ այսօր Միջազգային սիստեմային աուտոբորբոքային հիվանդությունների ընկերության անդամ (ISSAID) է, մոլեկուլային ախտորոշման մոդերատոր
2008 թ- ից առ այսօր “ORPHANET” հազվադեպ հիվանդությունների միջազգային ընկերության Հայաստանի ներկայացուցիչ է
2010 թ-ից առ այսօր Եվրոպայի մոլեկուլային գենետիկայի որակավորման համակարգի անդամ (EMQN) է
2000 թ-ից առ այսօր Մարդու գենետիկայի Հայկական ասոցիացիայի նախագահն է
2017 թ-ից հազվադեպ հիվանդությունների փորձագիտության ազգային կենտրոնի կազմակերպիչ-ղեկավարն է

Տրագրված գիտական աշխատանքներ՝ 185, որոնցից 28 տեղական ամսագրերում

Լեզուների տիրապետում

Անգլերեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն

Դասավանդում է հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով: