Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Բժշկություն, գիտություն և կրթություն

Կապ մեզ հետ

+374 010 301000
msej@ysmu.am

Տեղեկատվություն

Գիտատեղեկատվական գրախոսվող հանդես

 ISSN 1829-1775

Լույս է տեսնում 2009-ից:

Պարբերականությունը՝ 2 համար տարեկան:

Գիտատեղեկատվական գրախոսվող հանդես

 ISSN 1829-1775

Լույս է տեսնում 2009-ից:

Պարբերականությունը՝ 2 համար տարեկան:

Անվճար հիմունքներով հրատարակում է տեսական և կլինիկական բժշկության, բարձրագույն ու հետբուհական բժշկական կրթության բնագավառի գիտական և տեղեկատվական հոդվածներ՝  հայերեն, անգլերեն և  ռուսերեն:

Հանդեսը ներառված է ՀՀ ԲՈԿ-ի՝ թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ընդունելի պարբերական գիտական հրատարակությունների ցուցակում: