Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Ռաբերդամի տեղադրման և տարբեր դասերի կարիոզ խոռոչների մեխանիկական մշակման և գեղարվեստական վերականգնման սկզբունքները ժամանակակից ստոմատոլոգիայում:

 

Բժիշկ – ստոմատոլոգների համար

Գիտագործնական դասընթաց

Ստոմատոլոգիական գերազանցության դասընթաց

Ռաբերդամի տեղադրման և տարբեր դասերի կարիոզ խոռոչների մեխանիկական մշակման և գեղարվեստական վերականգնման սկզբունքները ժամանակակից ստոմատոլոգիայում

Դաընթացը ներառում է՝

  • դասընթացը  վարող դասախոսի կողմից տեսական նյութի քննարկում, համապատասխան նյութի տեսադիտում
  • դասախոսի հսկողությամբ մասնակցի գործնական աշխատանքի կատարում ֆանտոմային մոդելների վրա ժամանակակից վարժասարքերի օգնությամբ:

 

ԾՐԱԳԻՐ

Տևողությունը ՝ ( –17 ժամ,30րոպե,–5- օր)

 №

Թեմա 

Առարկա 

Դասախոս Գործնական
պարապմունքներ
Դասախոսություն

ներ

Տևողություն

(ժամերշաբաթ)

1 Թերապիա
1.1 Կոֆֆերդամի տեղադրման մեթոդների ուսուցում  և տարբեր ատամների վրա կլամպերի տեղադրում

Դասախոսություն

·        Հիմնական բաղադրիչները․կլամպեր,թաշկինակներ,աղեղներ,դակիչ,սեղմիչ

·        Կլամպերի ընտրության առանձնահատկությունները

·        Սկսնակների համար հիմնական հավաքածու

·        Տեղադրման պլանավորում

·        Տեղադրման մեթոդները

·        Մեկուսացման այլ տարբերակներ

·        Լրացուցիչ աքսեսուարներ

·        Հնարավոր բարդությունները և դրանց լուծումը

ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ 15 ՐՈՊԵ

Գործնական

·        Տեղադրման պլանավորում

·        Տեղադրման մեթոդները

·        Առաջին և երկրորդ դասի մեկուսացում

·        Տեղադրում հարվզիկային շրջանի ախտահարումների դեպքում

·        Դիստալ մակերեսներ

·        Դամի ֆիքսացիա ֆլոսի միջոցով

·        Հանգույցների տեսակների ուսուցանում և կիրառում

 

 

 

Նառա

Սրապյան

2 ժ 1ժ15ր 3 ժամ 30րոպե
1.2 Առաջին դասի խոռոչի մեխանիկական մշակում և գեղարվեստական վերականգնում լուսային կարծրացման կոմպոզիտով։Կոֆֆերդամի կիրառմամբ։

Դասախոսություն

·        Դիագնոստիկա և ռեստավրացիայի պլանավորում

·        Ֆոտոպրոտակոլ

·        Գործիքների ընտրություն

·        Հղկման առանձնահատկություններ

·        C-FACTOR

·        Վերականգման եղանակի ընտրություն

·        Ադհեզիվ պրոտոկոլ

·        Անատոմիկան ուղղորդիչներ,ռեստավրացիայի մորֆոլոգիա

·        Վերջնական հղկման և փայլեցման նրբություններ

ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ 15 ՐՈՊԵ

Գործնական

·        Առաջին դասի խոռոչի մշակում և ձևավորում

·        Մեկուսացում

·        Ադհեզիվ համակարգի կիրառում

·        Ուղղակի կոմպոզիտային վերականգնում <<Free Hand>> եղանակով

 

 

Նառա Սրապյան 2 ժ 1ժ15ր  3 ժամ 30րոպե
1.3 Երկրորդ դասի խոռոչի մեխանիկական մշակում և գեղարվեստական վերականգնում լուսային կարծրացման կոմպոզիտով

Դասախոսություն

·        Դիագնոստիկա և ռեստավրացիայի պլանավորում

·        Ֆոտոպրոտակոլ

·        Գործիքների ընտրություն

·        Հղկման առանձնահատկություններ

·        Ծամիչ ատամների մորֆոլոգիա

·        Կոնտակտային կետի մորֆոլոգիա

·        Մատրիցաների տեսակներ և կիրառում

·        Ադհեզիվ համակարգի կիրառում

·        Կոնտակտային կետի վերականգնում

·        Անատոմիկան ուղղորդիչներ,ռեստավրացիայի մորֆոլոգիա

·        Վերջնական հղկման և փայլեցման նրբություններ

ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ 15 ՐՈՊԵ

Գործնական

·        Երկրորդ դասի խոռոչի մշակում և ձևավորում

·        Մեկուսացում

·        Մատրիցայի տեղադրում

·        Ադհեզիվ համակարգի կիրառում

·        Ուղղակի կոմպոզիտային վերականգնում <<Free Hand>> եղանակով

·        Կոնտակտային կետի վերականգնում,նրբությունները

·        Ատամի վերականգնում հաշվի առնելով անատոմիական առանձնահատկությունները

·        Հղկում և փայլեցում

 

Նառա Սրապյան 2 ժ 1ժ15ր 3 ժամ 30րոպե
1.4 Երրորդ դասի խոռոչի մեխանիկական մշակում և գեղարվեստական վերականգնում լուսային կարծրացման կոմպոզիտով։Հինգերորդ դասի խոռոչի մեխանիկական մշակում և գեղարվեստական վերականգնում լուսային կարծրացման կոմպոզիտով

Դասախոսություն

·        Դիագնոստիկա և ռեստավրացիայի պլանավորում

·        Ֆոտոպրոտակոլ

·        Կոնտակտային կետի մորֆոլոգիա

·        Գործիքների ընտրություն

·        Հղկման առանձնահատկություններ

·        Մատրիցայի ընտրություն և կիրառման նրբություններ

·        Ադհեզիվ պրոտոկոլ

·        Անատոմիկան ուղղորդիչներ,ռեստավրացիայի մորֆոլոգիա

·        Վերջնական հղկման և փայլեցման նրբություններ

5-րդ դաս

·        Դիագնոստիկա և ռեստավրացիայի պլանավորում

·        Ֆոտոպրոտակոլ

·        Գործիքների ընտրություն

·        Հղկման առանձնահատկություններ

·        Ադհեզիվ պրոտոկոլ

·        Շերտային վերականգնման նրբությունները հաշվի առնելով դասի առանձնահատկությունները

·        Անատոմիկան ուղղորդիչներ,ռեստավրացիայի մորֆոլոգիա

·        Վերջնական հղկման և փայլեցման նրբություններ

ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ 15 ՐՈՊԵ

Գործնական

·        Երրորդ դասի խոռոչի մշակում և ձևավորում

·        Մատրիցայի տեղադրում

·        Ադհեզիվ համակարգի կիրառում

·        Կոնտակտային կետի վերականգնում

·        Ատամի շերտային վերականգնում

·        Հղկման առանձնահատկություններ և փայլեցում

·        Հինգերորդ  դասի խոռոչի մշակում և ձևավորում

·        Ադհեզիվ համակարգի կիրառում

·        Շերտային վերականգնում

·        Հղկման առանձնահատկություններ և փայլեցում,

 

 

Նառա Սրապյան 2 ժ 1ժ15ր 3 ժամ 30րոպե
1.5 Չորրորդ դասի խոռոչի մեխանիկական մշակում և գեղարվեստական վերականգնում լուսային կարծրացման կոմպոզիտով։

·        Դիագնոստիկա և ռեստավրացիայի պլանավորում

·        Ռեստավրացիայի բաղադրիչներ

·        Ֆոտոպրոտակոլ

·        Հղկման առանձնահատկություններ

·        Ռեստավրացիայի քարտեզի ստեղծում

·        Ֆրոնտալ ատամների անատոմիական առանձնահատկություններ

·        Սիլիկոնե բանալիի ստեղծում և մշակման նրբությունները

·        Կոնտակտային կետի մորֆոլոգիա

·        Մատրիցաների տեսակներ և կիրառում

·        Ատամի վերականգնում կիրառելով սիլիկոնե բանալին

·        Անատոմիկան ուղղորդիչներ,ռեստավրացիայի մորֆոլոգիա

·        Վերջնական հղկման առանձնահատկություններ և փայլեցման նրբություններ

ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ 15 ՐՈՊԵ

Գործնական

·        Սիլիկոնե բանալի ստացում

·        4-րդ դասի խոռոչի մշակում և ձևավորում

·        Սիլիկոնե բանալի մշակում

·        Ադհեզիվ համակարգի կիրառում

·        Ատամի օրալ պատի վերականգնում սիլիկոնե բանալիի կիրառմամբ

·        Կոնտակտային կետի վերականգնում,նրբությունները

·        Շերտային վերականգնում հաշվի առնելով անատոմիական առանձնահատկությունները

·        Հղկման նրբություններ և փայլեցում,մակրո և միկրոաբրազիա

 

 

Նառա Սրապյան 2 ժ 1ժ15ր 3 ժամ 30րոպե

Վերապատրաստման մոդուլի մասնակցության վճարը՝

Առանց ՇՄԶ կրեդիտավորման վերապատրաստում՝ 60.000 (վաթսուն հազար) ՀՀ դրամ,

ՇՄԶ կրեդիտավորմամբ վերապատրաստում՝ 75.000 (յոթանասունհինգ հազար) ՀՀ դրամ,  (ԵՊԲՀ աշխատակիցների համար՝ 60․000 վաթսուն հազար ՀՀ դրամ) :

 

Դասընթացը հավաստագրված է Առողջապահության նախարարության կողմից, դասընթացի ավարտին տրվում է ՇՄԶ 5  տեսական և 10 գործնական կրեդիտ:

Դասընթացին մասնակցելու համար կարող եք գրանցվել այստեղ: