Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Մոդուլ 3

Ատամների հղկման սկզբունքները և առանձնահատկությունները տարբեր տեսակի արհեստական պսակների և կամուրջների պատրաստման ժամանակ:

 

Բժիշկ – ստոմատոլոգների համար

Գիտագործնական դասընթաց

Ստոմատոլոգիական գերազանցության դասընթաց

Ատամների հղկման սկզբունքները և առանձնահատկությունները տարբեր տեսակի արհեստական պսակների և կամուրջների պատրաստման ժամանակ

Դաընթացը ներառում է՝

  • դասընթացը  վարող դասախոսի կողմից տեսական նյութի քննարկում, համապատասխան նյութի տեսադիտում
  • դասախոսի հսկողությամբ մասնակցի գործնական աշխատանքի կատարում ֆանտոմային մոդելների վրա ժամանակակից վարժասարքերի օգնությամբ:

ԾՐԱԳԻՐ

Տևողությունը ՝ ( –17 ժամ,30րոպե,–5- օր)

 №  Թեմա 

Առարկա 

դասախոս Գործնական

պարապմունքներ

Դասախոսություն

ներ

Տևողություն

(ժամերշաբաթ)

1 ՕՐԹՈՊԵԴԻԱ
1.1 ՊՍԱԿՆԵՐ ՑԻՐԿՈՆԻՈՒՄԻ ԴԻՕՔՍԻԴԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ

Դասախոսություն

·        ԲՈՒԺՄԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ

·        ԱՏԱՄԻ ՊՍԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՖՐՈՆՏԱԼ ԱՏԱՄՆԵՐԻ ՊՐՈԹԵԶԱՎՈՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ (մակերեսների մշակման խորություն, հարթակի ձևի ընտրություն)

·        ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԳՉԻՐՆԵՐԻ ՁևԵՐԸ

·        ԱՏԱՄԻ ՊՍԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԴԻՍՏԱԼ ԱՏԱՄՆԵՐԻ ՊՐՈԹԵԶԱՎՈՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ (մակերեսների մշակման խորություն, հարթակի ձևի ընտրություն)

·        ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԳՉԻՐՆԵՐԻ ՁևԵՐԸ

·        ԴՐՈՇՄԻ ՍՏԱՑՄՈՒՄ (միափուլ եղանակ)

ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ 15 ՐՈՊԵ

Գործնական

·        ԴԱՍԱԽՈՍԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՄԲ ՄԱՍՆԱԿՑԻ  ԴԻՍՏԱԼ  ՖԱՆՏՈՄԱՅԻՆ ԱՏԱՄԻ ՀՂԿՈՒՄ

·        ԴԱՍԱԽՈՍԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՄԲ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՖԱՆՏՈՄԱՅԻՆ ՄՈԴԵԼԻՑ ԴՐՈՇՄԻ ՍՏԱՑՈՒՄ ՄԻԱՓՈՒԼ ԵՂԱՆԱԿՈՎ

2 ժ 1ժ15ր 3 ժամ 30րոպե
1.2 ՄԵՏԱՂԱԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՊՍԱԿՆԵՐ

Դասախոսություն

·        ԲՈՒԺՄԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ

·        ԱՏԱՄԻ ՊՍԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՖՐՈՆՏԱԼ ԱՏԱՄՆԵՐԻ ՊՐՈԹԵԶԱՎՈՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ (մակերեսների մշակման խորություն, հարթակի ձևի ընտրություն)

·        ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԳՉԻՐՆԵՐԻ ՁևԵՐԸ

·        ԱՏԱՄԻ ՊՍԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԴԻՍՏԱԼ ԱՏԱՄՆԵՐԻ ՊՐՈԹԵԶԱՎՈՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ (մակերեսների մշակման խորություն, հարթակի ձևի ընտրություն)

·        ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԳՉԻՐՆԵՐԻ ՁևԵՐԸ

·        ԼՆԴԻ ՌԵՏՐԱԿՑԻԱ

·        ԴՐՈՇՄԻ ՍՏԱՑՈՒՄ (երկփուլ եղանակ)

 

ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ 15 ՐՈՊԵ

Գործնական

 

·        ԴԱՍԱԽՈՍԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՄԲ ՄԱՍՆԱԿՑԻ  ԴԻՍՏԱԼ ՖԱՆՏՈՄԱՅԻՆ ԱՏԱՄԻ ՀՂԿՈՒՄ

·        ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԼՆԴԻ ՌԵՏՐԱԿՑԻԱ

·         ԴԱՍԱԽՈՍԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՄԲ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՖԱՆՏՈՄԱՅԻՆ ՄՈԴԵԼԻՑ ԴՐՈՇՄԻ ՍՏԱՑՈՒՄ ԵՐԿՓՈՒԼ ԵՂԱՆԱԿՈՎ

2 ժ 1ժ15ր  3 ժամ 30րոպե
1.3 ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՊՍԱԿՆԵՐ

Դասախոսություն

·        ԲՈՒԺՄԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ

·        ԱՏԱՄԻ ՊՍԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՖՐՈՆՏԱԼ ԱՏԱՄՆԵՐԻ ՊՐՈԹԵԶԱՎՈՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ (մակերեսների մշակման խորություն, հարթակի ձևի ընտրություն)

·        ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԳՉԻՐՆԵՐԻ ՁևԵՐԸ

·        ԱՏԱՄԻ ՊՍԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԴԻՍՏԱԼ ԱՏԱՄՆԵՐԻ ՊՐՈԹԵԶԱՎՈՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ (մակերեսների մշակման խորություն, հարթակի ձևի ընտրություն)

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԳՉԻՐՆԵՐԻ ՁևԵՐԸ

Գործնական

·        ԴԱՍԱԽՈՍԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՄԲ ՄԱՍՆԱԿՑԻ  ՖԱՆՏՈՄԱՅԻՆ ՖՐՈՆՏԱԼ ԱՏԱՄԻ ՀՂԿՈՒՄ

 

2 ժ 1ժ15ր 3 ժամ 30րոպե
1.4 ԵՐԵՍՊԱՏԻՉՆԵՐ

Դասախոսություն

·        ԲՈՒԺՄԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ

·        ԱՏԱՄԻ ՊՍԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (մակերեսների մշակման խորություն)

·        ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԳՉԻՐՆԵՐԻ ՁևԵՐԸ

·        ԴՐՈՇՄԻ ՍՏԱՑՄԱՆ ՁևԵՐԸ

·        ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ

·        ԳՈՒՅՆԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

·        ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ԶԱՆԳՎԱԾԻ ՍՏՈՒԳՈՒՄ

·        ԵՐԵՍՊԱՏԻՉՆԵՐԻ ՑԵՄԵՆՏԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ 15 ՐՈՊԵ

Գործնական

·        ԴԱՍԱԽՈՍԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՄԲ ՄԱՍՆԱԿՑԻ  ՖԱՆՏՈՄԱՅԻՆ ԱՏԱՄԻ ՀՂԿՈՒՄ

·        ԴԱՍԱԽՈՍԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՄԲ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՖԱՆՏՈՄԱՅԻՆ ՄՈԴԵԼԻՑ ԴՐՈՇՄԻ ՍՏԱՑՈՒՄ

2 ժ 1ժ15ր 3 ժամ 30րոպե
1.5 ՄԵՏԱՂԱԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ԿԱՄՐՋԱՁԵՎ ՊՐՈԹԵԶՆԵՐ

Դասախոսություն

·        ԲՈՒԺՄԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ

·        ԱՏԱՄՆԵՐԻ ՊՍԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՖՐՈՆՏԱԼ ԱՏԱՄՆԵՐԻ ՊՐՈԹԵԶԱՎՈՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ (մակերեսների մշակման խորություն, հարթակի ձևի ընտրություն)

·        ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԳՉԻՐՆԵՐԻ ՁևԵՐԸ

·        ԱՏԱՄՆԵՐԻ ՊՍԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԴԻՍՏԱԼ ԱՏԱՄՆԵՐԻ ՊՐՈԹԵԶԱՎՈՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ (մակերեսների մշակման խորություն, հարթակի ձևի ընտրություն)

·        ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԳՉԻՐՆԵՐԻ ՁևԵՐԸ

·        ՄԻՋԾՆՈՏԱՅԻՆ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒՄ

ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ 15 ՐՈՊԵ

Գործնական

·        ԴԱՍԱԽՈՍԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՄԲ ՄԱՍՆԱԿՑԻ  ՖԱՆՏՈՄԱՅԻՆ ՀԵՆԱԿԵՏԱՅԻՆ ԱՏԱՄՆԵՐԻ ՀՂԿՈՒՄ

·        ԴԱՍԱԽՈՍԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՄԲ ՄԱՍՆԱԿՑԻ  ՖԱՆՏՈՄԱՅԻՆ ՄՈԴԵԼՆԵՐԻՑ ՄԻՋԾՆՈՏԱՅԻՆ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒՄ

2 ժ 1ժ15ր 3 ժամ 30րոպե

 

Վերապատրաստման մոդուլի մասնակցության վճարը՝

Առանց ՇՄԶ կրեդիտավորման վերապատրաստում՝ 60.000 (վաթսուն հազար) ՀՀ դրամ,

ՇՄԶ կրեդիտավորմամբ վերապատրաստում՝ 75.000 (յոթանասունհինգ հազար) ՀՀ դրամ, (ԵՊԲՀ աշխատակիցների համար՝ 60․000 վաթսուն հազար ՀՀ դրամ) :

 

Դասընթացը հավաստագրված է Առողջապահության նախարարության կողմից, դասընթացի ավարտին տրվում է  ՇՄԶ 5  տեսական և 10 գործնական կրեդիտ:

Դասընթացին մասնակցելու համար կարող եք գրանցվել այստեղ: