Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Մոդուլ 6

Բժիշկ – ստոմատոլոգների համար

Գիտագործնական դասընթաց

Ստոմատոլոգիական գերազանցության դասընթաց

Անշարժ պրոթեզներով օրթոպեդիկ բուժման հիմնական դրույթները

Դաընթացը ներառում է՝

  • դասընթացը  վարող դասախոսի կողմից տեսական նյութի քննարկում, համապատասխան նյութի տեսադիտում
  • դասախոսի հսկողությամբ մասնակցի գործնական աշխատանքի կատարում ֆանտոմային մոդելների վրա ժամանակակից վարժասարքերի օգնությամբ:

 

ԾՐԱԳԻՐ

Տևողությունը ՝ 35 ժամ, 10 օր

 

 № Թեմա 

Առարկա 

դասախոս Գործնական

պարապմունքներ

Դասախոսություն

Ներ

Տևողություն

(ժամերշաբաթ)

Օրթոպեդիա        
1. Դասախոսություն

1.    Էրգոնոմիկայի խնդիրները ստոմատոլոգիայում, ժամանակակից դրույթները:

2.    Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայում կիրառվող գործիքներն ու նյութերը:

3.    Ֆոտոպրոտոկոլը օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայում, նրա վարելու առավելությունները:

ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ 15 ՐՈՊԵ

Գործնական

·        բժշկի դիրքերի փորձարկումներ բազկաթոռի շուրջ

·        գործիքների ցուցադրում

դոց. Նվարդ Վանյան 1 ժ 2ժ 15ր 3 ժամ 30րոպե
2 Դասախոսություն

1.    Դրոշմի ստացման մեթոդները, նրանց կիրառումը տարբեր կլինիկական դեպքերում:

2.    Ռետրակցիա, տեսակները, կատարման տեխնիկան:

3.    Լույսը և գույնը ստոմատոլոգիայում:

 

ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ 15 ՐՈՊԵ

Գործնական

·        տարբեր դրոշմանյութերով դրոշմի ստացում

·        ատամների գույնի որոշում

դոց. Նվարդ Վանյան 1 ժ 2ժ 15ր  3 ժամ 30րոպե
3 Դասախոսություն

1.    Ներդիրներ, նրանց  դասակարգումը, պատրաստման կլինիկական և աշխատանոցային փուլերը:

 

ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ 15 ՐՈՊԵ

Գործնական

·        հղկում

·        դրոշմի ստացում

·        մոմե մոդելավորում

դոց. Նվարդ Վանյան 2ժ15ր 3 ժամ 30րոպե
4 Դասախոսություն

1.    Գամիկներ, նրանց դասակարգումը, պատրաստման կլինիկական և աշխատանոցային փուլերը:

 

ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ 15 ՐՈՊԵ

Գործնական

·        հղկում

·         արմատախողովակի ձևավորում

·         դրոշմի ստացում,

·        ծայրատի մոմե մոդելավորում

 

դոց. Նվարդ Վանյան 2 ժ 1ժ15ր 3 ժամ 30րոպե
5  

Դասախոսություն

1.    Երեսպատիչների դասակարգում, պատրաստման առանձնահատկությունները, կլինիկական և աշխատանոցային փուլերը:

ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ 15 ՐՈՊԵ

Գործնական

·        հղկում

·        դրոշմի ստացում

·         մոմե մոդելավորում

·        ժամանակավոր կոնստրուկցիայի պատրաստում

դոց. Նվարդ Վանյան 2 ժ15ր 3 ժամ 30րոպե

 

   6  

Դասախոսություն

 1.Արհեստական պսակների դասակարգում, հղկման ընդհանուր սկզբունքները:

2.    Մետաղական պսակների պատրաստման կլինիկական և աշխատանոցային փուլեր:

ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ 15 ՐՈՊԵ

Գործնական

·        հղկում

·         դրոշմի ստացում

·         մոմե մոդելավորում

·         ժամանակավոր կոնստրուկցիայի պատրաստում

դոց. Նվարդ Վանյան 1ժ15ր 1ժ45ր 3 ժամ 30րոպե
7  

Դասախոսություն

1.    Մետաղկերամիկական և մետաղխպլաստմասե պսակների պատրաստման կլինիկական և աշխատանոցային փուլերը:

ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ 15 ՐՈՊԵ

Գործնական

·        հղկում

·        դրոշմի ստացում

·         մոմե մոդելավորում,

·        ժամանակավոր կոնստրուկցիայի պատրաստում

դոց. Նվարդ Վանյան 2ժ15ր  3 ժամ 30րոպե
8 Դասախոսություն

1.    Կերամիկական պսակների պատրաստման կլինիկական և աշխատանոցային փուլերը:

ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ 15 ՐՈՊԵ

Գործնական

·        հղկում

·        դրոշմի ստացում

·         մոմե մոդելավորում

·        ժամանակավոր կոնստրուկցիայի պատրաստում

դոց. Նվարդ Վանյան 2ժ15ր 3 ժամ 30րոպե
9 Դասախոսություն

1.    Կամրջաձև պրոթեզների դասակարգում, հենակետային ատամների ընտրություն, կլինիկական և աշխատանոցային փուլեր:

ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ 15 ՐՈՊԵ

Գործնական

·        հղկում

·         դրոշմի ստացում

·        մոմե մոդելավորում

·        ժամանակավոր կոնստրուկցիայի պատրաստում

դոց. Նվարդ Վանյան 2ժ15ր 3 ժամ 30րոպե
10 Դասախոսություն

1.    Կամրջաձև պրոթեզների պատրաստման ժամանակ թույլ տրված սխալներն ու բարդությունները:

ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ 15 ՐՈՊԵ

Գործնական

·        անշարժ պրոթեզավորման վերաբերյալ հարցեր:

դոց. Նվարդ Վանյան 2 ժ 1ժ15ր 3 ժամ 30րոպե

 

Վերապատրաստման մոդուլի մասնակցության վճարը՝

Առանց ՇՄԶ կրեդիտավորման վերապատրաստում՝ 100.000 (մեկ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ,

ՇՄԶ կրեդիտավորմամբ վերապատրաստում՝ 120.000 (հարյուր քսան հազար) ՀՀ դրամ (ԵՊԲՀ աշխատակիցների համար՝ 100․000 մեկ հարյուր հազար ՀՀ դրամ) :

Դասընթացը հավաստագրված է Առողջապահության նախարարության կողմից, դասընթացի ավարտին տրվում է  ՇՄԶ 13 տեսական և 17 գործնական կրեդիտ:

Դասընթացին մասնակցելու համար կարող եք գրանցվել այստեղ: