Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

ՏԵՍԼԱԿԱՆ

Կրթել միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան բանիմաց, հմուտ և մարդասեր բժիշկներ։

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

Առաջադեմ բժշկական կրթության և նորարարական բժշկագիտության զարգացման միջոցով նպաստել մարդու առողջության պահպանմանը և կյանքի որակի բարելավմանը։

  • Կրթություն
  • Բժշկական օգնություն և սպասարկում
  • Գիտություն

ԱՐԺԵՔՆԵՐ

  • Մարդասիրություն,
  • Ազնվություն,
  • Գերազանցություն,
  • Համագործակցություն,
  • Նորարարություն,
  • Շարունակական կրթություն