Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Համալսարանի խորհրդանիշի պատկերը և նկարագրությունը.
«Հայ մեծ բժշկապետ Մխիթար Հերացու դիմապատկերը շրջանակի մեջ, շրջանագծով գրված հայերենով` ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԽԻԹԱՐ ՀԵՐԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ և անգլերենով` YEREVAN STATE MEDICAL UNIVERSITY AFTER MKHITAR HERATSI: Ներքևի մասում գավաթով օձը բացված գրքի վրա, իսկ ներքևում 1920 տարեթիվը:
Logo
logo line