Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

«Բուժհաստատությունների կառավարում» վերապատրաստման դասընթացի մասնակիցները ստացան ավարտական վկայականներ

«Բուժհաստատությունների կառավարում» վերապատրաստման դասընթացի մասնակիցները ստացան ավարտական վկայականներ

Երևանի պետական բժշկական համալսարանը ութշաբաթյա տևողությամբ դասընթացն իրականացվում է «Մենեջմենթ Միքս» միջազգային կազմակերպության հետ:

Վերապատրաստման կուրսին դասավանդելու նպատակով արտասահմանյան բուհերից հրավիրվել են նշանակալի փորձ ունեցող մասնագետներ:

Նախաձեռնության կազմակերպիչները վստահ են, որ ծրագիրը հնարավորություն կտա մասնակիցներին առավել ճիշտ կազմակերպել ընթացիկ աշխատանքները, ինչպես նաև կնպաստի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացմանը:

Մասնակիցները ևս փաստեցին, որ դասընթացի շնորհիվ ստացած գիտելիքները կկարողանան կիրառել ի նպաստ բուհի զարգացման: Նշենք, որ ծրագիրը շարունակական է լինելու: