Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

ԵՊԲՀ «ՔՈԲՐԵՅՆ» կենտրոնում շարունակվում է LabShip-3 ծրագիրը

ԵՊԲՀ «ՔՈԲՐԵՅՆ» կենտրոնում շարունակվում է LabShip-3 ծրագիրը

Այս ընթացքում տարբեր կուրսերի 12 ուսանող աշխատել է կենտրոնի 4 լաբորատորիաներում և ունեցել է 4 տեսական դասախոսություն:

Գիտակրթական ծրագրի ամփոփումը կազմակերպվել է ձեռք բերված գիտելիքի գրավոր գնահատմամբ:

Ստացված արդյունքների համաձայն ուսանողների մեծամասնությունը հաջողությամբ ավարտել է ծրագիրը:

Այժմ շարունակվում է LabShip-3 ծրագիրը օտարերկրյա 12 ուսանողների համար:

COBRAIN – Armenia