Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Ամփոփվեցին «Գիտության շաբաթ 2018» միջոցառման աշխատանքները

Ամփոփվեցին «Գիտության շաբաթ 2018» միջոցառման աշխատանքները

Ավանդույթի համաձայն նոյեմբերի վերջին գիտության շնչով լցված շաբաթն այս տարի ունեցավ շուրջ 600 մասնակից: Շաբաթի մեկնարկը հայտարարած Ուսանողական գիտական օրվա ընթացքում բանավոր զեկուցմամբ հանդես եկան 8, իսկ պաստառային զեկուցմամբ՝ 20 ուսանող:  Զեկուցողների կողմից ներկայացված թեզիսները կտպագրվեն ԵՊԲՀ «Նոր հայկական բժշկական հանդես» գիտական պարբերականում:

Օր երկրորդ

«Գիտության շաբաթ 2018»-ի  2-րդ օրը նվիրված էր գիտական դիվանագիտությանը, գիտական համագործակցություններ ձեռք բերելու հմտություններին, դրանց կարևորությանը և այն նրբություններին, որոնք կօգնեն երիտասարդներին դեռ այդ տարիներից սկսել ձևավորել ամուր նեթվորքինգ: Խոսվեց նաև LinkedIn և ResearchGate մասնագիտական և գիտական շփման հարթակների մասին, ինչպես նաև երիտասարդները ստացան խորհուրդներ, ինչպես միշտ տեղեկացված լինել միջազգային գիտաժողովներից, գիտական դպրոցներից և դրամաշնորհներից, ինչպես ծախսելով փոքր գումար մասնակցել աշխարհի տարբեր երկրներում անկացվող կարևոր գիտաժողովներին, որը նեթվորքինգ ստեղծելու լավագույն հարթակներից է: «Համագործակցությունը որպես գիտական հաջողության բանալի» երիտասարդական գիտական դպրոցին մասնակցեց շուրջ 90 երիտասարդ, ովքեր նախապես բաժանվել էին թիմերի, իսկ վերջում ստացան հանձնարարություններ ձեռք բերված տեսական գիտելիքները արդեն գործնականում կիրառելու և երկու շաբաթ ժամանակ՝ դրանք կյանքի կոչելու համար:

«Տեսությունից գործնական նեյրոգիտության մեջ» 3-րդ գիտական դպրոց

Երրորդից 5-րդ օրերը նվիրվեցին «Տեսությունից գործնական նեյրոգիտության մեջ» 3-րդ գիտական դպրոցին, որը սկսվեց ԵՊԲՀ նեյրոգիտության լաբորատորիայի ղեկավար, պրոֆեսոր Կոնստանտին Ենկոյանի «Արմատներից աստղեր» տեսլականային դասախոսությամբ: Երեք օրերի ընթացքում ուսանողները լսեցին մի շարք տեսական

դասախոսություններ նեյրոգիտության ուսումնասիրման մեջ կիրառվող ժամանակակից մեթոդների մասին, որոնց մեջ պետք է ընդգծել speckle imaging-ը, երկֆոտոնային միկրոսկոպիան, որոնք Հայաստանում առաջին անգամ են ներդրվում:

Դասախոսություններից հետո մասնակիցները դպրոցի շրջանակներում հնարավորություն ստացան գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները տարբեր լաբորատորիաներում՝ ԵՊԲՀ նեյրոգիտության լաբորատորիայում ուսումնասիրեցին վեստերնբլոտինգ և ծանոթացան բջիջների կուլտիվացման սարքերին, ANEL գիտահետազոտական լաբորատորիայում ուսումնասիրեցին մուլտիսայտային էլեկտրոֆիզիոլագիական գրանցումների տեխնիկան, իսկ «Քենդլ» գիտահետազոտաան կենտրոնում ծանոթացան speckle imaging-ին և երկֆոտոնային մանրադիտակին։  

 

Հաշվետու ելույթներ 

Չորրորդ և 5-րդ օրերը ընթանում էին ԵՊԲՀ հետազոտական խմբերի հաշվետու ելույթները, որի ընթացքում շուրջ 20 հետազոտական խմբեր ներկայացրեցին իրենց հաշվետվությունները և ձեռքբերումները:

 

Ձեռքբերումներ նեյրոգիտության ոլորտում 

Գիտության շաբաթն ամփոփվեց գիտակոորդինացիոն խորհրդի նիստում, որի ընթացքում ԵՊԲՀ գիտության գծով պրոռեկտոր Կոնստանտին Ենկոյանը ներկայացրեց «ԵՊԲՀ գիտության առաջնահերթությունները. Նեյրոգիտության ներկան և զարգացման հեռանկարները 2018/2028թթ.» զեկույցը, որտեղ մանրամասն անդրադարձավ վերջին 4 տարիների ընթացքում ԵՊԲՀ-ում նեյրոգիտության ոլորտում ձեռքբերումներին, մասնավորապես, բարձր ազդեցության գործոն ունեցող ամսագրերում տպագրված հոդվածներին, նորաստեղծ Նեյրոգիտության լաբորատորիայի և ձեռքբերված սարքավորումներին, ձևավորված հետազոտական խմբերի աշխատանքին և առաջիկայում պլանավորվող քայլերին:

 

Ուղեղի հետազոտության գերազանցության կենտրոնի ստեղծումը՝ հիմնական նպատակ 

Իսկ ամենավերջում ակնառու դարձավ հիմնական նպատակը՝ Ուղեղի հետազոտության գերազանցության կենտրոնի ստեղծումը, որը երաշխավորվեց գիտակոորդինացիոն խորհրդի կողմից: