Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Հանրային առողջության ֆակուլտետը մագիստրոսական ծրագրի ընդունելություն է հայտարարում

Հանրային առողջության ֆակուլտետը մագիստրոսական ծրագրի ընդունելություն է  հայտարարում

Երևանի պետական բժշկական համալսարանի Հանրային առողջության ֆակուլտետը հայտարարում է ընդունելություն մագիստրոսական հետևյալ ծրագրին`

Առողջապահության կազմակերպում և կառավարում 

Հանրային առողջության ֆակուլտետի մագիստրոսական ծրագրի շրջանակներում ուսանողները ստանում են խորը և բազմակողմանի գիտելիքներ հանրային առողջության, առողջապահության կազմակերպման և կառավարման վերաբերյալ:

Հանրային առողջության ֆակուլտետի դասախոսական կազմը բաղկացած է ինչպես ԵՊԲՀ պրոֆեսորա-դասախոսական անձնակազմից, այնպես էլ հրավիրված մասնագետներից` ՀՀ առողջապահության նախարարությունից, Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնից, միջազգային կազմակերպություններից (Global Fund, WHO, Red Cross, World Vision, UNICEF, UNAIDS, Peace Core, Oxfam, FMD K&L Europe և այլն):

Ֆակուլտետն ունի 5 անվճար տեղ: Ընդունելության դիմումներն ընդունվելու են 2023թ.  հունիսի 19-ից մինչև օգոստոսի 29-ը նեռարյալ:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Անվճար տեղերի համար դիմումներն ընդունվելու են 2023թ. հունիսի 19-ից մինչև հուլիսի 6-ը ներառյալ:

Ընդունելությունն իրականացվում է հարցազրույցի և ՄՈԳ-ի հիման վրա: Ծրագրի ավարտին շնորհվում է հանրային առողջապահության մագիստրոսի որակավորում (MPH):

Հանրային առողջության ֆակուլտետ կարող են ընդունվել, ինչպես բժշկական, այնպես էլ ոչ բժշկական կրթությամբ դիմորդներ (առնվազն բակալավրի աստիճանով):

  Մագիստրոսական ծրագրի տևողությունը 1,5 տարի է, արժեքը՝ տարեկան 500.000 դրամ: Որպեսզի ուսանողները կարողանան համատեղել ուսումը աշխատանքի կամ օրդինատուրայի հետ դասերը ֆակուլտետում անցկացվում են երկու հերթով` 09:00-13:00 և 15:00-19:00:

Դասերի հերթն ընտրում է ուսանողը:

Դիմորդները կարող են ներկայացնել անհրաժեշտ փաստաթղթերը ԵՊԲՀ հանրային առողջության ֆակուլտետի դեկանատ (վարչական մասնաշենք 3-րդ հարկ) 2023թ. հունիսի 19-ից մինչև օգոստոսի 29-ը ներառյալ, իսկ անվճար տեղերի համար դիմումներն ընդունվելու են  հունիսի 19-ից մինչև հուլիսի 6-ը ներառյալ:

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ.

  1. Դիմում ռեկտորի անունով
  2. Չորս լուսանկար ( 3х4 )
  3. Դիպլոմ և միջուկ (բնօրինակ և պատճեն): Եթե դիպլոմը դեռ տրված չէ անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք ուսումնական հաստատությունից դիպլոմը տրամադրելու ժամկետի և ՄՈԳ-ի վերաբերյալ:
  4. Անձնագիր (բնօրինակ և պատճենը)
  5. Ինքնակենսագրական
  6. Արտոնություններից օգտվելու համապատասխան փաստաթղթեր (առկայության դեպքում):

Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել  010 301-000 (ներքին համար`308); 091 837-212; 093 558-750 (Viber, Whats App):