Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Հայաստանի բժշկական կրթությունը ներկայացված է շուրջ 40 երկրում, որտեղ հաջողությամբ աշխատում է ԵՊԲՀ-ի 8000 շրջանավարտ. Արմեն Մուրադյան

Հայաստանի բժշկական կրթությունը ներկայացված է շուրջ 40 երկրում, որտեղ հաջողությամբ աշխատում է ԵՊԲՀ-ի 8000 շրջանավարտ. Արմեն Մուրադյան

20-րդ դարի երկրորդ կեսից ամբողջ աշխարհում կրթությունը, մասնավորապես՝ բարձրագույն կրթությունը ձևավորեց աշխարհաքաղաքական, մակրոտնտեսական մի դաշտ, որը ոչ միայն այդ երկրի տնտեսական դաշտում իր մեծ դերակատարումն ունի, այլ տարբեր ոլորտներում: 

Կարդալ սկզնաղբյուրում