Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Համապատասխանեցնել գործունեությունը միջազգային չափանիշներին. Կլինիկական լաբորատոր ախտորոշման ամբիոնի զարգացման տեսլականն է

Համապատասխանեցնել գործունեությունը միջազգային չափանիշներին. Կլինիկական լաբորատոր ախտորոշման ամբիոնի զարգացման տեսլականն է

Օրեր առաջ ԵՊԲՀ գիտական խորհրդի նիստում մրցութային ընթացակարգով Կլինիկական լաբորատոր ախտորոշման ամբիոնի ղեկավարումը կրկին վստահվեց  բժշկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Զարուհի Գևորգյանին: Համալսարանականը նախքան այդ 2019 թվականից կատարում էր այս ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատարի պարտականությունները` ձեռնամուխ լինելով տվյալ համալսարանական  ստորաբաժանման առաջընթացին:

Առողջապահության բնագավառում շուրջ 20 տարվա կազմակերպման փորձ ունեցող մասնագետը ԵՊԲՀ նախկին սանիտարահիգիենիկ ֆակուլտետի շրջանավարտ է, այժմ «Միքայելյան» համալսարանական հիվանդանոցի Ախտորոշիչ լաբորատորիայի ղեկավարը:

Կլինիկական լաբորատոր ախտորոշման ամբիոնի նորընտիր վարիչի հետ զրուցել ենք  կատարված աշխատանքների, ինչպես նաև առաջիկա ծրագրերի մասին:

– Տիկին Գևորգյան, կմանրամասնե՞ք Ձեր ղեկավարած ամբիոնի նախորդ տարիների գործունեության մասին:

– Կլինիկական լաբորատոր ախտորոշման ամբիոնը գործում է Մասնագիտական  և շարունակական կրթության կենտրոնի կազմում: Ամբիոնի հիմնական գործառույթներն ուսումնական, գիտական և կլինիկական են:  Մշտապես ուշադրություն է դարձվում պրոֆեսորադասախոսական կազմի լեզուների իմացությանը: Թիմը կազմված է տասը անդամից: Ռուսերենին տիրապետում է ամբիոնի ողջ անձնակազմը, իսկ անգլերենին` 50%-ը:

Ուսումնասիրելով միջազգային փորձը, համեմատական անցկացնելով արտերկրի բուհերի կրթական ծրագրերի հետ, որոշվեց 2022-2023 ուսումնական տարին դարձնել 1 տարի, որի մեջ ընդգրկվել են ինչպես մոդերնիզացված և արդիականացված բազային բաժինները, այնպես էլ իրականացվում են  նոր դասընթացներ։ Այդ դասընթացների թվում է ՊՇՌ մեթոդի, կենսաանվտանգության և կենսաապահովման հիմունքները, որակի կառավարման համակարգը կլինիկական ախտորոշման լաբորատորիայում, որոնք համարվում են պարտադիր բաղադրիչ ժամանակակից լաբորատոր ծառայությունում։ Դասավանդումը իրականացվում է` տեսական, գործնական և ինքնուրույն բաղադրիչներով: Ուսումնառության ընթացքում օգտագործվում են միջազգային ուղեցույցների վրա հիմնված գիտական նյութեր։

– Հետբուհական կրթության ոլորտում  կլինիկական օրդինատուրային զուգահեռ մեծ ուշադրություն է  հատկացվում շարունակական մասնագիտական զարգացմանը, կատարելագործման դասընթացներին, այս ուղղությամբ ի՞նչ աշխատանքներ եք իրականացնում:

– Այո, ամբիոնն իրականացնում է ծավալուն աշխատանք բժիշկների ՇՄԶ կրեդիտներով ապահովման գործում և ներկա պահին ունենք 13 թեմայով 1-7 շաբաթական տևողությամբ ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված դասընթացներ: Հավաստագրված դասընթացներին  բուժաշխատողները մեծ ակտիվությամբ են մասնակցում և դրանք շարունակական են լինելու:

Հետբուհական կրթության ոլորտում մեր ամենամեծ առաջընթացը նաև կլինիկական օրդինատորների շարունակաբար ավելացող թիվն է:

2018-2023թթ. կլինիկական օրդինատորների ուսումնառության վերլուծությանն անդրադառնալով պետք է նշեմ, որ 2018 թվականից մինչ օրս ամբիոնն ունեցել է 201 օրդինատոր-շրջանավարտ, որոնցից՝ ինչպես ցույց են տալիս մեր հետադարձ հարցումները, 187-ն աշխատում է ըստ մասնագիտության,  5-ն` արտերկրում։

Վերջին հինգ տարում ամբիոնում վերապատրաստվել է 784 բժիշկ լաբորանտ, 464 լաբորանտ և 135 բուժքույր, որոնք վերամասնագիտացվել  և ստացել են լաբորանտի որակավորում։

– Ինչպես նշեցիք, գիտական գործունեությունն անմասն չէ Ձեր ղեկավարած ամբիոնի աշխատանքներից, այս ուղղությամբ ինչպիսի՞ հաջողություններ եք գրանցել: 

– Կլինիկական լաբորատոր ախտորոշման ամբիոնի կողմից իրականացվում են մի շարք գիտական աշխատանքներ հետևյալ հիվանդությունների ուղղությամբ` «Կորոնավիրուսային վարակ», «Վիրուսային հեպատիտներ», ռևմոտոլոգիական և սրտաբանական հիվանդություններ: Հինգ տարում ամբիոնի աշխատակիցների կողմից  տպագրել է 28 հոդված, որոնցից 11-ն ազդեցության գործոն ունեցող պարբերականներում, ինչպես նաև 5 թեզիս և 2 ուսումնական ձեռնարկ։ Աշխատակիցները մասնակցել են հանրապետական և միջազգային գիտաժողովների, անցել են վերապատրաստումներ Եվրոպայի առաջատար հիվանդանոցներում:  Ամբիոնի բոլոր աշխատակիցները ծավալում են կլինիկական գործունեություն: Ուսումնական բազաներ են «Հերացի», «Մուրացան» և  «Միքայելյան» հիվանդանոցային համալիրները, ինչպես նաև այլ առողջապահական կազմակերպություններ:

 – Որո՞նք են առաջիկա նախանշված հիմնական ծրագրերն ու անելիքները:

– Արդիականացնելու և տպագրելու ենք դասագիրք, պատրաստվելու են ուսումնական ատլասներ և բարելավվելու է տեխնիկական հագեցվածությունը: Ամբիոնն ունի զարգացման տեսլական.  համապատասխանեցնել գործունեությունը միջազգային ստանդարտներին:

Արդեն իսկ սկսել ենք կյանքի կոչել մեզ համար շատ կարևոր մի շարք նախաձեռնություններ` զարգացման պլանի շրջանակում:

  • Ծրագրում ենք ունենալ ցիկլային դասընթաց բազային ուսուցման շրջանակում, քանի որ դժվար է պատկերացնել բժիշկ մասնագետի, որը չի առնչվում լաբորատոր ախտորոշման հետ, հետևաբար յուրաքանչյուր ապագա բժիշկ պետք է ծանոթ լինի այս մասնագիտության հիմունքներին։ Ի ուրախություն բոլորիս ամբիոնում արդեն ներդրված է 1 շաբաթ տևողությամբ մոդուլ՝ «Բուժական գործ» մասնագիտության ինտեգրված կրթական էլեկտիվ ծրագրի 5-րդ կուրսի ուսանողների համար։
  • Նախատեսում ենք ընդլայնել միջմասնագիտական դասընթացները: Ներկայումս դասընթացներն ընտանեկան բժիշկների և մանկաբույժների համար են:
  • Նպատակ ունենք ստեղծել մեկ հզոր լաբորատոր կենտրոն, որի շուրջ կձևավորվի կենտրոնական ուսումնական մեծ բազա` հագեցած «showroomներ»-ով ուսանողների և վերապատրաստվող բժիշկների համար: Կենտրոնը հարթակ կդառնա, ինչպես մեր ամբիոնի, այնպես էլ այլ ամբիոնների գիտական աշխատանքների համար։

Լիահույս ենք, որ մոտ ապագայում կյանքի կկոչվեն զարգացման բոլոր վերոնշյալ կետերը և այս հարցում մենք ջանք չենք խնայելու, քանի որ թե՛ տեսական, թե՛ կլինիկական բնագավառներում մեր առաջնային նպատակը բնակչության առողջության պահպանումն է և որակյալ, երկրին պիտանի լաբորատոր ախտորոշման մասնագետների պատրաստումը: