Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Օպերատիվ վիրաբուժության խմբակում շարունակում են զարգացնել տեսական և գործնական գիտելիքները

Օպերատիվ վիրաբուժության խմբակում շարունակում են զարգացնել տեսական և գործնական գիտելիքները

Տեղագրական անատոմիայի և օպերատիվ վիրաբուժության ամբիոնին կից գործող օպերատիվ վիրաբուժության խմբակը, որն իր ստեղծման օրվանից միտված է ուսանողների գործնական հմտությունների կատարելագործմանը, անգամ համավարակով պայմանավորված սահմանափակումների ժամակակ չի դադարել առանձնանալ կատարած աշխատանքներով: 

Խմբակի ակտիվ ուսանողները հեռավար շարունակել են զարգացնել գործնական հմտություններն ու տեսական գիտելիքները, տարբեր հյուսվածքների վրա ինքնուրույն կատարվել են գործնական առաջադրանքներ: 

Նշենք, որ օպերատիվ վիրաբուժության խմբակը միշտ աչքի է ընկել ակտիվությամբ: Ուսանողական կառույցում առկա է երեք հիմնական ուղղություն՝ ընդհանուր, անոթային, միկրո և պլաստիկ վիրաբուժություն: Ամենօրյա պարապմունքների շրջանակում ուսանողները սովորում են նյարդակար, անոթակար, ջլակար և այլ հմտություններ: Օպերատիվ վիրաբուժության խմբակի անդամները պարբերաբար հանդես են գալիս զեկույցներով՝ ամփոփելով կատարած աշխատանքների արդյունքները: