Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Պրոֆեսորադասախոսական կազմը

Պրոֆեսորադասախոսական կազմը` խոսենք թվերով

Բժշկական կադրերի 100-ամյա դարբնոցում սովորողներին կրթություն է տրամադրում 1275 մասնագետ, որից 1000-ը դասախոս է, 221-ը՝ ասիստենտ, 54-ը՝ հրավիրված մասնագետ: Նրանցից 448-ը գիտությունների թեկնածու է, 148-ը՝ գիտությունների դոկտոր, 88-ը՝ պրոֆեսոր, 164-ը՝ դոցենտ, 3-ը՝ ակադեմիկոս, 70-ից ավելի` այցելու պրոֆեսոր:

1000 դասախոս

221 ասիստենտ

448 գիտությունների թեկնածու

148 գիտությունների դոկտոր

88 պրոֆեսոր

164 դոցենտ

3 ակադեմիկոս

70-ից ավելի այցելու պրոֆեսոր: