Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Գարեգին Ռուդիկի Համբարձումյան

Աշխատանքային գործունեություն

2016 – մինչև այժմ սննդամթերքի անվտանգության և հիգիենայի ամբիոնի վարիչ, ՀԱԱՀ, դոցենտ, ֆիզիոլոգիայի ամբիոն, ԵՊԲՀ (համատեղությամբ)

2011 – 2016 դոցենտ, Ֆիզիոլոգիայի ամբիոն, ԵՊԲՀ

01.04.2011 – 31.08.2011 կրթության բարեփոխումների և կրեդիտային համակարգի ներդրման առաջատար մասնագետ, ՀՊԱՀ Ուսումնամեթոդական կենտրոն

2008 – 2011 դոցենտ, մորֆոլոգիայի և ֆիզիոլոգիայի ամբիոն, ՀԱԱՀ

2004 – 2008 դասախոս, կենսաքիմիայի և ֆիզիոլոգիայի ամբիոն, մորֆոլոգիայի և ֆիզիոլոգիայի ամբիոն, ՀԱԱՀ

2004 – 2004 ՀԳԱ Գիտական կենտրոն

2003 – 2003 ասիստենտ, կենսաքիմիայի և ֆիզիոլոգիայի ամբիոն, ՀԳԱ

2003 – 2003 ստաժոր-դասախոս, մորֆոլոգիայի և ֆիզիոլոգիայի ամբիոն, ՀԳԱ

Մինչև այժմ  ՀՀ Որակի ապահովման ազգային կենտրոնի բազային փորձագետ

Լեզուների տիրապետում

Անգլերեն, ռուսերեն

Այլ տվյալներ

Դասավանդում է հայերենով և անգլերենով

Համակարգչային հմտություններ՝ Word, Excels, PowerPoint, Internet, SPSS, CorelDrow

31 տպագրած աշխատանք, 2 դասագիրք

Մասնագիտական վերապատրաստում

2017թ վերապատրաստում «Ինչպես դառնալ գերազանց դասախոս», Էրազմուս+, Ռադբուդի համալսարան, Նիդերլանդներ

2017թ վերապատրաստում բուհերի միջազգայնացման ուղղությամբ, Էրազմուս+, Ռադբուդի համալսարան, Նիդերլանդներ

2017թ կրթական վերջնաարդյունքներ. գնահատում, TEMPUS-ARMENQA, Գենթի համալսարան, Բելգիա

2016թ վերապատրաստում Բանատի գյուղատնտեսական գիտությունների և անասնաբուժական բժշկագիտության համալսարանում, Էրազմուս+, Ռումինիա

2016թ ազգային և ոլորտային որակավորումների շրջանակը, որակավորումների շրջանակը և կրթական վերջնաարդյունքները ծրագրային ամկարդակով. դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման մեթոդներ, TEMPUS-ARMENQA, Օրհուսի համալսարան, Դանիա

2011թ վերջնաարդյունքների վրա հիմնված դասընթացի մշակում և կառավարում, Ծաղկաձոր

2011թ կրթության որակի ապահովում, կրթական բարեփոխումներ և կրեդիտային համակարգի ներդրում, Գեմանիայի Կասսելի համալսարան, Ֆուլդայի համալսարան

2010թ Summer School 2010 Բնապահպանություն և կենսաբազմազանություն, Բելովեժա, Լեհաստանի գիտությունների ակադեմիայի Կաթնասունների գիտահետազոտական ինստիտուտ

2009թ ‘’Կրթության որակի ապահովում”, ԱՀԿՄԿ և ՀՊԱՀ, Ծաղկաձոր

2008թ Լիսաբոնի տեխնիկական համալսարան

2008թ զարգացման համար գյուղատնեսական հետազոտութ¬յուն¬ների կարողությունների զարգաց-ման/կա¬ռուց¬ման ծրագիր-2008, ICRA, Վագենինգեն, Նիդերլանդներ

2007թ ուսումնական նյութերի և պլանների կատարելագործման դասընթացներ, ՀՊԱՀ

2004թ Երևանի պետական բժշկական համալսարան, Նորմալ ֆիզիոլոգիայի ամբիոն, Երևան

Պարգևատրումներ, դրամաշնորներ

2012 թ. InterNICHE մարդասիրական ծրագրի ներդրում Ֆիզիոլոգիայի ամբիոնում