Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Գայանե Մելիք-Անդրեասյան

Աշխատանքային գործունեություն

10.01.2018թ. առ այսօր ՀՀ ԱՆ «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն»ՊՈԱԿ-ի «Ռեֆերենս լաբորատոր կենտրոն» մասնաճյուղի գիտական գծով տնօրենի տեղակալ 

2007-25.12.2017թթ. ՀՀ ԱՆ «Ա.Բ.Ալեքսանյանի անվան համաճարակաբանության, վիրուսաբանության և բժշկական մակաբուծաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտ» ՊՈԱԿ , տնօրեն 

1990–2007թթ. ՀՀ ԱՆ “Ա.Բ.Ալեքսանյանի անվ.համաճարակաբանության, վիրուսաբանության և բժշկական մակաբուծաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտ»ՊՈԱԿ, լաբորատորիայի ղեկավար

1983-1990թթ. ՀՀ ԱՆ Ա.Բ.Ալեքսանյանի անվան համաճարակաբանության, վիրուսաբանության և բժշկական մակաբուծաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտ», ավագ գիտական աշխատող

1980-1983թթ. ՀՀ ԱՆ “Ա.Բ.Ալեքսանյանի անվ.համաճարակաբանության, վիրուսաբանության և բժշկական մակաբուծաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտ», կրտսեր գիտական աշխատող

Գիտական զարգացում

2016թ. պրոֆեսոր, մասնագիտություն՝ բժշկագիտություն

2004թ. ՀՀ ԱՆ Առողջապահության ազգային ինստիտուտ, բժշկական գիտությունների դոկտոր, մասնագիտություն ՝

համաճարակաբանություն

1981թ. ԽՍՀՄ Բժշկական գիտությունների ակադեմիայի Դ.Ի.Իվանովսկու անվան վիրուսոլոգիայի ինստիտուտ, ք.Մոսկվա, բժշկական գիտությունների թեկնածու, մասնագիտություն՝ վիրուսաբանություն

Մասնագիտական կուրսեր և սեմինարներ

Սեպտեմբեր 1986թ. «Վիրուսաբանության արդիական հարցեր», Բժիշկների կատարելագործման կենտրոնական ինստիտուտում, ք.Մոսկվա

Ապրիլ-հունիս 1993թ. «Լաբորատոր հետազոտություններ», AFAB (Կենսաբանների հայ-ֆրանսիական միություն

Pasteur Institute, Փարիզ,Ֆրանսիա, Foundation Merieux, Լիոն,Ֆրանսիա

05-09.10.2009թ. «TADR Epidemiology», մոդուլ 1, DETRA, Երևան

14-18.10.2009թ. «TADR Epidemiology», մոդուլ 2, DETRA, Երևան

Փետրվար 2010թ. «TADR Epidemiology», մոդուլ 3 , DETRA, Երևան

08-12.11.2010թ. «TADR Epidemiology», մոդուլ 4, DETRA, Երևան

12-16.03.2012թ. “Laboratory Quality Management System», DETRA, Երևան

Մանկավարժական գործունեություն

1996-2011թթ. հաստիքային դասախոս

2011- 2021թթ; դասախոս ՝ ըստ դասավանդման ժամերի

2022- առ այսօր՝ հաստիքային դասախոս, ՀՀ ԱՆ Առողջապահության ազգային ինստիտուտ համաճարակաբանություն

2007- առ այսօր Ռուս-հայկական (Սլավոնական) պետական համալսարան, վիրուսաբանություն

2010- առ այսօր՝ դասախոս ըստ դասավանդման ժամերի Մ.Հերացու անվ. բժշկական համալսարան, վիրուսաբանությաուն

 

Գիտական գործունեություն՝ ՀՀ բյուջեից ֆինանսավորվող բազային գիտական թեմայի ղեկավար:

Գիտական աշխատանքներ՝ 262 գիտական աշխատանք, այդ թվում՝ հոդվածներ,տպագրված տեղական և միջազգային գիտական ամսագրերում (այդ թվում՝ Web of Science, Scopus գիտատեղեկատվական շտեմարաններում ընդգրկված ), գիտական աշխատանքների ժողովածուներում, գիտաժողովների նյութերում, ուսումնական ձեռնարկներ:

Գիտական կադրերի պատրաստում՝ ղեկավարությամբ պաշտպանվել են 4 թեկնածուական ատենախոսություն: Ներկայում ղեկավարվում է 3 թեկնածուական ատենախոսություն:

ԲՈԿ-ի 045 մասնագիտական գիտական խորհւրդի անդամ:

Հասարակական կազմակերպություններին, ասոցիացիաներին մասնակցություն

Առողջություն բոլորի համար» ՀԿ-ի համանախագահ

Լյարդի հիվանդությունների ուսոմնասիրության ասիական ասոցիացիա»-ի անդամ

Հայկական լյարդաբանական ֆորում»-ի անդամ

«Ներհիվանդանոցային համաճարակաբանների» ասոցիացիայի անդամ

«Հայաստանի համաճարակաբանների,մանրէաբանների, մակաբուժաբանների ասոցիացիա»-ի անդամ

Մասնակցություն խմբագրական խորհրդներին

«Վիրուսային հեպատիտների աշխարհում» գիտական ամսագրի (Ռւսաստանի Դաշնություն) խմբագրական խորհրդի անդամ

Պարգևատրումներ

Առողջապահության նախարարի շնորհակալագրեր և պատվոգրեր