Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Գոհար Վալիկի Ալեքսանդրյան

Աշխատանքային գործունեություն

2010թ․-մինչ օրս- Երևանի պետական բժշկական համալսարանի հիգիենայի և էկոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ

2009-2010թթ․-Երևանի պետական բժշկական համալսարանի հիգիենայի և էկոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ

2007թ․-ԺԴ․00․05 «Հիգիենա, պրոֆպաթոլոգիա և թունաբանություն» մասնագիտությամբ բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան՝ «Երեխաների մոտ կապարի էքսպոզիցիայի գնահատականն ըստ արյան մեջ կապարի, հեմոգլոբինի, պրոտոպորֆիրինների պարունակության մակարդակի և նրանց մտավոր զարգացման ցուցանիշների» թեմայով

2005-2009թթ․-Երևանի պետական բժշկական համալսարանի հիգիենայի և էկոլոգիայի ամբիոնի ավագ լաբորանտ

2004-2012թթ․-դոցենտ՝ Հայ-ռուսական սլավոնական պետական համալսարանի բժշկա-կենսաբանական ֆակուլտետում

2003-2005թթ․- «Քանաքեռ-Զեյթուն» Բժշկական Կենտրոն ՓԲԸ, Հիգիենայի ինստիտուտ, մասնագիտական հիվանդությունների բաժանմունքի գիտաշխատող

1996-1999թթ․-Մագիստրոսի կոչում՝ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի հասարակական առողջապահության ֆակուլտետ

1993-1996թթ․-Հայկական բժշկական ինստիտուտի թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ

1993-1996թթ․-բժիշկ-ստոմատոլոգ թիվ 3 Ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկայում