Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Կարինե Գաբրիելի Մկրտչյան

Ծննդյան տարեթիվ, ամսաթիվ, վայր

1974 թ., 22 հունվարի, ք.Երևան

Աշխատանքային գործունեություն

2012 թ.–ից մինչ այսօր նորմալ անատոմիայի ամբիոն, դասախոս, ուսումնական մասի պատասխանատու

2011թ. Նորմալ անատոմիայի ամբիոն,ասիստենտ, մինչև մրցույթով ընտրություն

2008թ. Մորֆոլոգիայի ամբիոն, ասիստենտ, կլինիկական անատոմիայի ամբիոնի ուսումնական մասի պատասխանատու

2006թ. մրցույթով ընտրվել է աշխատանքի պայմանագրային կարգով նորմալ անատոմիայի ամբիոնում որպես ասիստենտ

2003-2006թ.թ. Նորմալ անատոմիայի ամբիոն, ասիստենտ

1999թ-2001 թ «Վաղարշապատի հիվանդանոց» բժիշկ պաթանատոմ

Գիտական գործունեություն

2015թ հաստատվել է «Հիպոթալամո-հիպոֆիզար-մակերիկամային համակարգի կառուցվածքային-ֆունկցիոնալ փոփոխությունները երկարատև ճնշման (կրաշ) համախտանիշի պայմաններում» թեմայով ատենախոսության պլան-անոտացիան

բ.գ.թ. գիտական աստիճանի համար

2017թ. «Մարդու անատոմիա» դասագիրք, 2-րդ մաս, համահեղինակ

Մասնագիտական գործունեություն

Մորֆոլոգների ասոցիացիայի անդամ

2013 թ.- դասախոսների որակավորման բարձրացման կուրսեր

Անձնական տվյալներ

Ամուսնացած է, ունի 2 երեխա