Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Լիզա Սողոմոնի Բալյան

Ծննդյան տարեթիվ, ամսաթիվ

1952թ, մարտի 1

Աշխատանքային գործունեություն

1990թ. – ից առ այսօր ԵՊԲՀ դեղաբանության ամբիոնի դոցենտ 

1982 -1986թթ.  ԵՊԲՀ դեղաբանության  ամբիոնի ասիստենտ

1979- 1982թթ. կրտսեր գիտաշխատող ԵՊԲՀ դեղաբանության ամբիոնում 

1975-1979թթ. ֆունկցիոնալ ախտորոշման կաբինետի բժիշկ 

1975-1976թթ. բժիշկ-ինտերն

Մասնագիտական գործունեություն

1986թ. պաշտպանել է թեկնածուական թեզ «ԳԱԿԹերգիկ կոմպոնենտի մասնակցությունը ուղեղի արյան շրջանառության կարգավորման հարցում»

Հանդիսանում է բժշկական գիտությունների թեկնածու, մասնագիտությունը` դեղագիտություն

Վարել է դեղաբանության լրիվ դասընթացը` դասախոսություններ և գործնական պարապմունքներ ԵՊԲՀ բոլոր ֆակուլտետների համար՝ բուժական, ստոմատոլոգիական, դեղագիտական, ինչպես նաև ավելի վաղ, մանկաբուժական և սանիտարա-հիգիենիկ:

Վարում է դասավանդումը հայերեն և ռուսերեն լեզուներով:

Երեք անգամ անցել է դասավանդման որակավորման բարձրացման դասընթացներ (վերապատրաստում) հանրապետական մակարդակով (2002,2004.2016.

Դոցենտ դիպլոմը տրվել է ՀՀ բուհ-ի կողմից

Եղել է ԵՊԲՀ ուսումնամեթոդական հանձնաժողովի անդամ

Հանդիսացել է դեղագիտական ֆակուլտետի ուսանողների դիպլոմային աշխատանքների ղեկավար.

Եղել է 2 կլինիկական օրդինատորների ղեկավար

Եղել է ստոմատոլոգիական և դեղագիտական ֆակուլտետների ավարտական պետական քննական հանձնաժողովի անդամ

Եղել է թեկնածուական մինիմումների հանձնաժողովի անդամ դեղագիտություն մասնագիտությամբ

Ղեկավարել է բժիշկ ուսանողներերի գիտական աշխատանքներ, որոնցից 7-ը դուրս է եկել միջազգային ասպարեզ:

Ամեն տարի կազմում է ստուգողական և քննական թեստեր տարբեր թեմաներով և թարմացնում է դասախոսություններս՝ հաշվի առնելով արդի տվյալները։

1986 թվականին պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսությունը “ԳԱԿԹերգիկ բաղադրիչի մասնակցությունը ուղեղի հեմոդինամիկայի կարգավորման պրոցեսում” թեմայով

1996-2007թթ զբաղվել է գիտական աշխատանքով,որոնք ֆինանսավորվել են ու ՀՀ Կրթության ու Գիտության նախարարության կողմից.

1. Հիպոկինեզիայի պայմաններում ուղեղի հեմոդինամիկայիխախտման կարգավորում (1996-2000 թթ.)

2.Էնդոգեն ֆիզիոլոգիապես ակտիվ միացությունների դերը ուղեղային արյան շրջանառության կարգավորման մեջ նորմայում և հիպոկինեզիայի պայմաններում (2000-2001 թթ.)

3. Ուղեղին արյան շրջանառության փոփոխությունները տարբեր ֆունկցիոնալ վիճակներում մարմնի, տարիքային ասպեկտներով և դրանց կորրեկցիան (2002-2004 թթ.)

4. ԳԱԿԹ-ի դերը նեյրոպաշտպանական համակարգում նստակյաց կենսակերպով պայմանավորված սթրեսի ժամանակ(2005-2007 թթ.)

5. Դեղերի ազդեցությունը արյան շրջանառություն և իշեմիայի վրա հիպոկինեզիայի պայմաններում (2008-2010 թթ.) Կոնգրեսը Фармакологов Գերմանիա, Մյունխեն 1998 գ; VI, VII և VIII և IX Միջազգային գիտաժողովներ “Մարդը և Բուժումը”, Մոսկվա 1999, 2000, 2001, 2002 թ.; Միջազգային կոնգրեսը Ռուսական Фармакологов Ռուսաստան, Մոսկվա, 2003թ.; 8-րդ Միջազգային Եվրոպական կոնգրեսը Нейропсихофармакологии (ECNP 8-րդ), Մոսկվա 2005 թ., և այլն:

Ունի 6 հեղինակային վկայական հայտնաբերելու դեղաբանական ակտիվության նոր քիմիական միացությունների եւ մեկ գյուտի նոր մեթոդի:

• Վկայական N1009059, Մոսկվա, 1982

• Վկայական N 959395, Մոսկվա, 1982

• Վկայական N 930881, Մոսկվա, 1982

• Վկայական N 1137736, Մոսկվա, 1984

• Վկայական N 1766910, Մոսկվա, 1992

• Վկայական N 96303, Երևան, 1996

• Վկայական 1717 A2, Երևան, 2006

Անդամ է Հասարակության фармакологов, որը կազմում IUPHAR, ինչպես նաեւ Հայ Հասարակության биохимиков. Ունի 86 գիտական աշխատություններ:

Ունի 5 հավաստագրեր-ն համագումարների և կոնֆերանսների

Պարգևատրվել է ԵՊԲՀ ոսկե մեդալով երկարամյա գիտամանկավարժական գործունեություն 2005թ.- ին:

Գիտական զեկուցումներով հանդես է եկել միջազգային գիտաժողովներում, սիմպոզիումներում և համաժողովներում: Ուղեղի արյան շրջանառության նեյրոնալ կարգավորում,1983-ին Մոլդովիա, Քիշնև

Ուղեղային արյան շրջանառության Ֆիզիոլոգիայի, պաթոֆիզիոլոգիայի և ֆարմակոլոգիայի 2-րդ Միջազգային գիտաժողով, Վրաստան, Թբիլիսի 1988 գ

Ֆարմակոլդիայի միջազգային կոնգրես, Գերմանիա, Մյունխեն 1998 գ;

VI, VII, VIII, IX Միջազգային գիտաժողովներ “Մարդը և Բուժումը”, Մոսկվա 1999, 2000, 2001, 2002 թ.;

Ռուսաստանյան ֆարմակոլոգների Միջազգային կոնգրեսը, Ռուսաստան, Մոսկվա, 2003թ.;

Նեյրոթսիպոֆարմակոլոգիայի 8-րդ Միջազգային Եվրոպական կոնգրես (8th ECNP), Մոսկվա 2005 թ., և այլն:

Ունեմ 6 հեղինակային վկայական ֆարմակոլոգիապես ակտիվ նոր միցությունների հայտնաբերման վերաբերյալ և 1 արտոնագիր

• Վկայական N1009059, Մոսկվա, 1982

• Վկայական N 959395, Մոսկվա, 1982

• Վկայական N 930881, Մոսկվա, 1982

• Վկայական N 1137736, Մոսկվա, 1984

• Վկայական N 1766910, Մոսկվա, 1992

• Վկայական N 96303, Երևան, 1996

• Արտոնագիր 1717 A2, Երևան, 2006

Պարգևներ

Պարգևատրվել է ԵՊԲՀ ոսկե մեդալով երկարամյա գիտամանկավարժական գործունեություն 2005թ. – ին:

Լեզուների տիրապետում

Ռուսերեն (ազատ), գերմաներեն (լավ)

Անձնական տվյալներ

Ամուսնացած է