Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Մարինա Ռազմիկի Թաթոյան

Ծննդյան տարեթիվ, ամսաթիվ

1972թ., 08.08

Աշխատանքային գործունեություն

2002-2010թթ.      աշխատել է ԵՊԲՀ հյուսվածաբանության ամբիոնում որպես ասիստենտ:

2010 -2020թթ. եղել է հյուսվածաբանության ամբիոնի դոցենտ:

2020թ. – առ այսօր հյուսվածաբանության ամբիոնի պրոֆեսոր 

Ադամակցություն, կոչում

2006թ. Հայաստանի մորֆոլոգների ասցիացիայի անդամ

2008թ.     պաշտպանել է թեկնածուական թեզը «Կմախքային մկանային հյուսվածքի հյուսվածաբանական, հիստոքիմիական և էլեկտրոնամանրադիտակային բնորոշումը փորձարարական երկարատև ճնշման համախտանիշի ժամանակ» վերնագրով, ԵՊԲՀ:

2012թ. շնորվել է դոցենտի գիտական կոչում

2017թ. պաշտպանել է դոկտորական թեզը «Էրիթրոպոեզի ֆիզիոլոգիական փոփոխությունները խոզերի օնտոգենեզում» վերնագրով:

2018թ. շնորվել է կենսաբանական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան:

2018թ. Ստոմատոլոգիայի ֆակուլտետային խորհրդի անդամ է:

2002թ., 2007, և 2013թ. Անցել է մասնագիտական որակավորման դասընթացներ:

Դասավանդում է երեք լեզուներով՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն:

Մասնակցում է ԵՊԲՀ «ԳԼՈԲՈՒՍ» ծրագրին:

Անձնական տվյալներ

Ամուսնացած է, ունի երեք երեխա