Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Մարինե Գևորգի Հովհաննիսյան

Ծննդյան տարեթիվը, ամսաթիվ

1980թ., 25/10

Աշխատանքային գործունեություն

2013–2017թթ Հանրային առողջապահության և սոցիալական իրավունքի գիտագործնական կենտրոն (ՀԿ), Ստանդարտների մշակում և կանոնակարգում հատուկ վտանգավոր վարակների վերաբերյալ, ծրագրի ղեկավար

2016թ մինչ այսօր Հիգիենայի և Էկոլոգիայի ամբիոն, ԵՊԲՀ Պրոֆեսոր

2011թմինչ այսօր Հանրային առողջության ֆակուլտետ, Երևանի պետական բժշկական համալսարան Դեկան

2011-2016թթ Հիգիենայի և Էկոլոգիայի ամբիոն, ԵրՊԲՀ Դոցենտ

2011-2012թթ Պացիենտների իրավունքների պաշտպանության կենտրոն (ՀԿ) Պալիատիվ խնամքի ուղեցույցի և կրթական ծրագրի մշակում, ծրագրի կոորդինատոր

2011թ մարտ-ն ոյեմբեր Հանրային առողջապահության և սոցիալական իրավունքի գիտագործնական կենտրոն (ՀԿ), Բժշկական գաղտնիության կանոնակարգի մշակում, ծրագրի ղեկավար

2010- 2012 ՀՀ-ում միջազգային առողջապահական կանոնակարգերի կիրառական ռազմավարության մշակում Աշխատանքային խմբի անդամ

2010 ապրիլ- 2010 հոկտեմբեր Հանրային առողջության և սոցիալական իրավունքի պաշտպանության գիտագործնական կենտրոն Հայաստանում ռոտավիրուսային պատվաստման ներդրման քարոզչական ծրագիր, ծրագրի ղեկավար

2009-2015թթ վերարտադրողական առողջության բարելավման ազգային ռազմավարության ծրագրի և գործողությունների ժամանակացույցի մշակում, Համակարգող կոմիտեի անդամ

2006թ նոյեմբեր-2007թ փետրվար Հազարամյակի հայ մանուկների պատվաստման ֆոնդ (Millennium Armenian Children’s Vaccine Fund), ինտերնատուրա

2006թ մարտ-2006թ հոկտեմբեր Վորլդ Վիժն, Հայաստան (World Vision Armenia) (ՀԿ) Միջին Արևելքի և Արևելյան Եվրոպայի ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ ծրագիր, ծրագրի կոորդինատոր

2005-2011թթ Հիգիենայի և Էկոլոգիայի ամբիոն, ԵրՊԲՀ ասիստենտ

2003-2005թթ Հայաստանի բժիշկ-ուսանողների գիտական ասոցիացիա Վորլդ Վիժն-ի “ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ տարածման կանխարգելման կրթական ծրագիր» և «Սնունդ և հիգիենա տեղեկատվական, կրթական և հաղորդակցային ծրագիր», ծրագրի կոորդինատոր

2000-2002թթ «Առողջ ապրելակերպ» ծրագրի հիգիենիկ բաժին, ԵՊԲՀ ուսուցանող

Գիտական գործունեություն

2011թ թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն, շնորհվել է բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան

2016թ դոկտորական ատենախոսության պաշտպանություն, շնորհվել է բժշկական գիտությունների դոկտորի աստիճան

Պարգևներ

2014թ ՀՀ ՊՆ «ՀՀ Զինված ուժեր 20 տարի» հոբելյանական մեդալ

Մասնագիտական հրատարակումներ

Ավելի քան 40 գիտական հոդվածների և 2 մեթոդական հանձնարարականների և 1 ուսումնական ձեռնարկի հեղինակ

Անդամակցություն

2013թ մինչ այսօր Թբլիսիի պետական բժշկական համալսարանի գիտական խորհրդի պատվավոր անդամ

2008թ մինչ այսօր Հանրային առողջության և սոցիալական իրավունքի պաշտպանության գիտագործնական կենտրոն

2010թ մինչ այսօր Պացիենտների իրավունքների պաշտպանության կենտրոն (ՀԿ)

2010-2013թթ Առողջապահության նախարարության հակածխախոտային կոմիտե

2008-2010թթ ՀՀ-ում միջազգային բժշկա-սանիտարական օրենսդրության ներդրումը կարգավորող միջգերատեսչական հանձնաժողով

2003-2005թթ Հայաստանի բժշկական ուսանողների գիտական ասոցիացիա (ՀԿ)

2000-2002թթ ԵՊԲՀ Ուսանողական գիտական խորհուրդ

Անձնական տվյալներ

Ամուսնացած է, ունի 3 երեխա