Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Նաիրա Բաբկենի Չիչոյան

Ծննդյան տարեթիվ, ամսաթիվ վայր

1968 թ․, 27 օգոստոսի, ք.Երևան

Աշխատանքային գործունեություն

1991-1996թթ.- ԵՊԲՀ Կլինիկական ֆարմակոլոգիայի, ֆարմակոգնոզիայի և բուսաբանության ամբիոնի ավագ լաբորանտ

1996-2000թթ. – Կլինիկական ֆարմակոլոգիայի, ֆարմակոգնոզիայի և բուսաբանության ամբիոնում համատեղության կարգով` 0,25 հաստիքով ասիստենտ

2000-2006թթ. – Կլինիկական ֆարմակոլոգիայի, ֆարմակոգնոզիայի և բուսաբանության ամբիոնում ՝ 0.5 հաստիքով ասիստենտ

2006թ.- Կլինիկական ֆարմակոլոգիայի, ֆարմակոգնոզիայի և բուսաբանության ամբիոնում դոցենտի պաշտոնակատար` մինչ մրցույթով ընտրվելը

2006-2007թթ.-ԵՊԲՀ Ֆարմակոգնոզիայի և բուսաբանության ամբիոնի պատասխանատու` ազատվելով դոցենտի պաշտոնից

2007թ․ մինչ օրս–ԵՊԲՀ Ֆարմակոգնոզիայի ամբիոնի վարիչ

Գիտական գործունեություն

 

2000թ․ -պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն՝ ստանալով դեղագործական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան:

Հետազոտական ոլորտը -«Հայաստանի և Արցախի ֆլորաներում վայրի աճող և մշակվող դեղատու տեսակների ֆարմակոգնոստիկ հետազոտումը»:

Դոկտորական թեզը՝ «Հայաստանի տարբեր շրջաններում ծիրանենիների

կամեդարտադրողականության մոնիտորինգը, կամեդների ֆիզիկաքիմիական, ապրանքագիտական կենսաբանական առանձնահատկությունների ուսումնասիրումը եվ կիրառման հեռանկարները» «Դեղագիտություն» մասնագիտությամբ դեղագործական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման:

2013թ-ից ղեկավարում է 5 թեկնածուական ատենախոսական աշխատանք՝ «Դեղագիտություն» մասնագիտությամբ:

Հայրենական և միջազգային ամսագրերում տպագրված ավելի քան 60 գիտական աշխատությունների, 3 ուսումնամեթոդական ձեռնարկի, 1 մենագրության (Մոսկվա 2014թ․), 2 գյուտ-արտոնագրի հեղինակ է:

Պարգևներ

 

2010թ․- ԵՊԲՀ հոբելյանական “Արծաթե մեդալ”

2016թ․ Խորհրդանիշ-պարգև՝ Խարկովի դեղագործական համալսարանի ռեկտոր՝ ԳԱԱ ակադեմիկոս, Վ․Պ․ Չեռնիխի կողմից՝ Ուկրաինայի դեղագետների 8-րդ համագումարի աշխատանքներին ակտիվորեն մասնակցելու համար:

Մասնագիտական գործունեություն

 

2016թ․-ից ԵՊԲՀ 026 Տեսական բժշկություն մասնագիտական խորհրդի անդամ

2014թ․-ից ԵՊԲՀ Տեսական բժշկություն ԳԿԽ փորձագիտական հանձնաժողովի անդամ

2016թ․-ից ԵՊԲՀ հետբուհական ցիկլային մեթոդական հանձնաժողովի անդամ

2007թ․-ից ԵՊԲՀ դեղագիտական ֆակուլտետի ցիկլային մեթոդական հանձնաժողովի անդամ

2015թ.-ից “Դեղագիտություն եւ դեղաբանություն, կրթություն եւ գիտություն” ասոցիացիայի անդամ

2016-2017թթ. Խորհրդատու “Բուժինֆո” բժշկատեղեկատվական հաղորդման շրջանակներում:

Անձնական տվյալներ

 

Ամուսնացած է , ունի 2 երեխա:

Զեկուցումներ միջազգային գիտաժողովներին

«3-rd international medical congress of Armenia together to health. Medical congress foundation» (Yerevan 2011).

«Pharmaceutical Sciences in XXI Century. II International Scientific Conference» II International scientific conference. Pharmaceutical sciences in XXI century. (Tbilisi, Georgia, 2014).

«Фундаментальные и прикладные проблемы науки». IX межд. симпозиум, посв.90-летию со дня рождения акад.В.П. Макеева. (Москва, 2014).

«International Conference on Biochemistry and Molecular Biology ICBMB( Paris 2015).

««VIII Национальный сьезд фармацевтов Украины». (Харьков 2016).