Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Շուշանիկ Արթուրի Սարգսյան

Ծննդյան տարեթիվ, ամսաթիվ, վայր

1979թ. օգոստոսի 8, ք. Երևան

 

Աշխատանքային գործունեություն

2012թ.-ից ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ, Գիտական տեղեկատվության վերլուծության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրեն

2012թ.-ից Երևանի Մ. Հերացու անվամ պետական բժշկական համալսարան, Բժշկական ֆիզիկայի ամբիոն, դասախոս

2011-2012թթ. Երևանի Մ. Հերացու անվամ պետական բժշկական համալսարան, Բժշկական ֆիզիկայի ամբիոն, ասիստենտ

2010-2012թթ. ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ, Գիտական տեղեկատվության վերլուծության և մոնիթորինգի կենտրոն, բաժնի ղեկավար

2008-2010թթ. Երևանի պետական համալսարան,Կենսաբանության ֆակուլտետ, Կենսաֆիզիկայի ամբիոն, գիտաշխատող

2005-2010թթ. Երևանի Մ. Հերացու անվամ պետական բժշկական համալսարան, ուսումնական մաս, ավագ մասնագետ

2002-2005թթ. Երևանի Մ. Հերացու անվամ պետական բժշկական համալսարան, Բժշկական ֆիզիկայի ամբիոն, ավագ լաբորանտ

Գիտական գործունեություն

2009թ.Պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն՝ ստանալով կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան

Մասնագիտական դասիչը՝ Գ.00.02 «Կենսաֆիզիկա»,Ատենախոսության թեման՝ «ԴՆԹ-cis-DDPt և ԴՆԹ-cis-DDPd ԿՈՄՊԼԵՔՍՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ»

2008թ. «Կենսատեխնոլոգիա և առողջություն»-2 և DAAD-ի շրջանավարտների սեմինար, Երևան, Հայաստան

2010թ. «Լուծելիության և իոնային ազդեցություննեը կենսամոլեկուլներում. տեսությունից պրակտիկա», միջազգային կոնֆերանս,Ծաղկաձոր, Հայաստան

2010թ. «Բարձր ճնշման կենսաբանական գիտություններ և կենսատեխնոլոգիա» միջազգային կոնֆերանս, Մյունխեն, Գերմանիա

2011թ. «ԴՆԹ-դեղանյութ փոխազդեցություն», Fp7 շրջանականերում Առողջապահության վերաբերյալ գործընկերային հանդիպում, Բրյուսել, Բելգիա

2012թ. «Կենսաբանական մակրոմոլեկուլների կառուցվածքը և ֆունկցիաները, կենսաինֆորմատիկա և մոդելավորում», միջազգային կոնֆերանս, Լիեժ, Բելգիա

2012թ. «Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանության զարգացման հեռանկարները», միջազգային կոնֆերանս, Երևան, Հայաստան

2012թ. «Գիտության գնահատումը որպես հետազոտության մեջ գերազանցության հասնելու նախապայման», Գիտական հանդիպում, Քիշնև, Մոլդովա

2013թ. «Առաջարկություններ ազգային գիտական բժշկության ոլորտի ամսագրերին» գիտական հանդիպում, Երևան Հայաստան

2013թ. «Նուկլեինաթթուների կառուցվածքի և վարքի հիմնական դրույթները», միջազգային կոնֆերանս, Երևան, Հայաստան

2013թ. «Գիտաչափության և տեղեկատվաչափության միջազգային միավորման կոնֆերանս, Վիեննա, Ավստրիա

2013թ. «Կենսաբանական մակրոմոլեկուլների կառուցվածքը և ֆունկցիաները, կենսաինֆորմատիկա և մոդելավորում», միջազգային կոնֆերանս, Լիեժ, Բելգիա

2013թ. «Գիտաչափություն» միջազգային ամառային դպրոց, Բեռլին, Գերմանիա

2013թ. «Արևելյան գործընկերության տեղեկատվական օր, Հորիզոն 2020», Երևան, Հայաստան

2014թ. «Ապագա կրթության կազմակերպումը հեռավար ուսուցման միջոցով», ՀՀ ԳԱԱ միջազգային գիտակրթական կենտրոն, միջազգային գարնանային դպրոց, Երևան Հայաստան

2014թ. «Գիտության արդի մոտեցումները. Գիտաչափություն», միջազգային ամառային դպրոց, կազմակերպիչ

2016թ. «Գիտության և տեխնոլոգիաների մերձեցում», միջազգային ֆորում, կազմակերպիչ

2017թ. «Գիտաչափության հիմնական դրույթները և մոտեցումները», սեմինար, CSIT -2017, միջազգային կոնֆերանս, Երևան, Հայաստան

Դրամաշնորհներ

2013-2015թթ. «G-քվադրուպլեքսների պոլիմորֆիզմի էներգետիկան», Գիտության պետական կոմիտե, Երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագիր

2014-2015թթ. «ՀՀ և ՌԴ գիտնականների գիտական ակտիվության և գիտական կապերի դինամիկայի ուսումնասիրությունը ըստ հղումների շտեմարանների», Գիտության պետական կոմիտե, Հայ-ռուսական հումանիտար գիտական հետազոտությունների համատեղ նախագծեր

2013-2016թթ. «Անդրկովկասում հեռավար կրթության զարգացման գործիքների մշակում», ԵՄ, Տեմպուս

2017թ.-ից «Տվյալների ճշգրտումը որպես հայաստանյան գիտության գնահատման մարտահրավեր. գործնական լուծումներ» Հայ ազգային գիտության և կրթության հիմնադրամ,

Հրապարակումներ

25 գիտական հոդված, 1 մեթոդական ձեռնարկ

Վերապատրաստումներ

2005թ. «Միջազգային հաշվապահական ուսուցման կենտրոն» IATC Կրթական հիմնադրամ, Երևան, Հայաստան

2010թ. «Տեխնոլոգիաների առևտրայնացման սկզբունքները» ISTC, Միջազգային տեխնոլոգիաների հիմնադրամ, Երևան, Հայաստան

2015թ. «ԲՈՒՀ-երում դասախոսների վերապատրաստման ռազմավարությունը հեռավար կրթության համատեքստում», Լյուվեն, Բելգիա

2015թ. «Տվյալների մաքրումը գիտաչափության մեջ», Գիտաչափության ամբիոն, Լյուվեն, Բելգիա

2016թ. «Դասախոսների վերապատրաստում հեռավար կրթության դասընթացների համար», Թիֆլիս, Վրաստան

Անդամակցություն

Բելգիայի կենսաֆիզիկայի ասոցացիա

Կենսաքիմիկոսների հայկական ասոցացիա

Գիտաչափության և տեղեկատվաչափության միջազգային միավորում

Անձնական տվյալներ

Ամուսնացած է, ունի 3 երեխա