Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Դոկտորական կրթություն

Համալսարանում գիտական կադրերի պլանավորումն ու պատրաստումն իրականացվում է ասպիրանտուրայի, դոկտորանտուրայի և հայցորդության համակարգի միջոցով՝ համաձայն «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ, ԴՈԿՏՈՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԵՎ ՀԱՅՑՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱԿԵՐՊՄԱՆ» կարգի:

Կապ մեզ հետ

Հեռ․ (010) 301000, ներքին՝ 222

Էլ-հասցե․ science@ysmu.am