Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Հայցորդություն

Գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար ատենախոսության վրա աշխատող հայցորդներ կարող են լինել բարձրագույն կրթության (մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի) որակավորում ունեցող անձինք:

Որակավորման քննություններ հանձնելու, կրեդիտային համակարգի սահմաններում համապատաս­խան քանակով կրեդիտներ ձեռք բերելու և ատենախոսությունն ավարտելու համար հատկացվող առավելագույն ժամկետը 5 տարի է:

Գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման համար ատենախոսության վրա աշխատող հայցորդներ կարող են լինել գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան ունեցող անձինք, ովքեր ներկայացնում են գիտության տվյալ բնագավառի զարգացման համար էական նշանակություն ունեցող ծրագիր: Ատենախոսությունն ավարտելու առավելագույն ժամկետը 5 տարի է:

Հայցորդությունը բուհում իրականացվում է վճարովի և անվճար հիմունքներով` սահմանված կարգով:

Անհրաժեշտ ձևաթղթեր

Գիտական կադրերի պատրաստման ծառայության անհրաժեշտ ձեվաթղթեր

Առաջնային փաստաթղթերի, նյութի և մեթոդների ստուգման հանձնաժողով

Գիտակոորդինացիոն խորհուրդ

Ընդունված կարգեր

Որակավորման մասնագիտական քննությունների հարցաշարեր

ԺԴ.00.01-Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա ԺԴ.00.02-Մարդու անատոմիա, հյուսվածաբանություն, բջջաբանություն և սաղմնաբանություն ԺԴ.00.03-Ներքին հիվանդություններ ԺԴ.00.03-Ներքին հիվանդություններ (Ալերգոլոգիա և իմունոլոգիա) ԺԴ.00.03-Ներքին հիվանդություններ (Արյունաբանություն) ԺԴ.00.03-Ներքին հիվանդություններ (Գաստրոէնտերոլոգիա) ԺԴ.00.03-Ներքին հիվանդություններ (Թոքաբանություն) ԺԴ.00.03-Ներքին հիվանդություններ (մաշկավեներաբանություն) ԺԴ.00.03-Ներքին հիվանդություններ (Նեֆրոլոգիա) ԺԴ.00.03-Ներքին հիվանդություններ (Ռազմադաշտային թերապիա) ԺԴ.00.03-Ներքին հիվանդություններ (Ռեաբիլիտոլոգիա և սպորտային բժշկություն) ԺԴ.00.03-Ներքին հիվանդություններ (Ֆթիզիատրիա) ԺԴ.00.04-Սրտաբանություն ԺԴ.00.05-Հիգիենա, մասնագիտական ախտաբանություն և թունաբանություն ԺԴ.00.06-Մանկաբուժություն ԺԴ.00.07-Նյարդաբանություն, հոգեբուժություն և թմրաբանություն ԺԴ.00.07-Նյարդաբանություն, հոգեբուժություն և թմրաբանություն (Սեքսոլոգիա) ԺԴ.00.07-Նյարդաբանություն,հոգեբուժություն և թմրաբանություն (Հոգեբուժություն և Թմրաբանություն) ԺԴ.00.08-Ուռուցքաբանություն ԺԴ.00.09-Ախտաբաական անատոմիա և դատական բժշկություն ԺԴ.00.10-Ախտաբանական և նորմալ ֆիզիոլոգիա ԺԴ.00.11-Բժշկական ռադիոլոգիա ԺԴ.00.12-Ստոմատոլոգիա ԺԴ.00.13-Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա ԺԴ.00.14-Դեղաբանություն ԺԴ.00.15-Վիրաբուժություն ԺԴ.00.15-Վիրաբուժություն (անոթային) ԺԴ.00.15-Վիրաբուժություն (դիմածնոտային) ԺԴ.00.15-Վիրաբուժություն (կրծքային) ԺԴ.00.15-Վիրաբուժություն (մանկական) ԺԴ.00.15-Վիրաբուժություն (Նյարդավիրաբուժություն) ԺԴ.00.15-Վիրաբուժություն (պլաստիկ) ԺԴ.00.15-Վիրաբուժություն (սրտային) ԺԴ.00.15-Վիրաբուժություն (վիրաբուժական հիվանդություններ) ԺԴ.00.15-Վիրաբուժություն (Տեղագրական անատոմիայի և օպերատիվ վիրաբուժություն) ԺԴ.00.16-Համաճարակաբանություն ԺԴ.00.17-Հանրային առողջության և առողջապահության կազմակերպում ԺԴ.00.18-Քթի, կոկորդի և ականջի հիվանդություններ ԺԴ.00.19-Աչքի հիվանդություններ ԺԴ.00.20-Անեսթեզիոլոգիա և վերակենդանացում ԺԴ.00.21-Ուրոլոգիա ԺԵ.00.01-Դեղագիտություն Գ.00.04-Բիոքիմիա Գ.00.07-Մանրէաբանություն Գ.00.15-Գենետիկա

Կապ մեզ հետ

Հեռ․ (+374 011) 301 022

Էլ-հասցե․ science@ysmu.am