Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Էթիկայի կոմիտե

Էթիկայի Կոմիտեի հերթական նիստը տեղի կունենա ապրիլի 18-ին: Փաստաթղթերի ընդունման վերջնաժամկետը ապրիլի 11-ն  է:


N9 Նիստի օրակարգ


Կոմիտեի կանոնակարգ

Պահանջվող փաստաթղթեր


ԵՊԲՀ Էթիկայի Կոմիտեի հիմնական նպատակը առողջապահության՝ բժշկագիտության, դեղագիտության ոլորտներում դեղագիտական հետազոտությունների անցկացման, լաբորատոր կենդանիների հետ կապված հետազոտության, մարդկանց ներգրավմամբ կլինիկական, էթիկական և բարոյական հարցերի, ինչպես նաև Համալսարանի աշխատողների, սովորողների և այլ անձանց վարքագծային և էթիկական հարցերի քննարկումն է:

Էթիկայի Կոմիտեի նիստերը տեղի են ունենում ամիսը 1 անգամ`  երկրորդ շաբաթվա հինգշաբթի օրը: Փաստաթղթերի հանձնման վերջնաժամկետը նիստից 7 օր առաջ է:

Նախքան նիստը, դիմումատուի հետ տարվում է փաստաթղթերի բացատրման, հավաքագրման, կազմակերպման աշխատանքներ: Պատրաստի փաթեթը ներկայացվում է ԷԿ-ի նախագահին, նա մակագրում է դիմումը և ներառում օրակարգ: ԷԿ-ի քննարկմանը պահանջվող փաստաթղթերը դիմորդը ներկայացնում է հայերեն լեզվով՝ ստորև բերված պահանջների համապատասխան: Եթե հայտը ամբողջովին համապատասխանում է պահանջներին, ապա ընդգրկվում է նիստի օրակարգում: Եթե աշխատանքը չի համապատասխանում ԷԿ-ի պահանջներին, չի ընդունվում քննարկման համար: Այդ դեպքում դիմորդին բացատրվում է մերժման պատճառը:

Փաթեթը, մինչև քննարկումը, ուղարկվում է ԷԿ-ի կողմից նշանակված գրախոսին՝ ըստ մասնագիտության, ով գրում է կարծիք աշխատանքի էթիկական մասով: ԷԿ-ի անդամները նախապես ծանոթանում են համապատասխան փաստաթղթերին: Դիմումատու հետազոտողը պետք է մասնակցի այն նիստին, որտեղ քննարկվում է իր աշխատանքը, իսկ ղեկավարը կարող է մասնակցել հայտի քննարկմանը, ըստ անհրաժեշտության արտահայտել կարծիք կամ այն ուղարկել էլ. փոստով՝ գաղտնիության պայմանով:

Քննարկման ընթացքում ուշադրություն է դարձվում հետևյալ խնդիրներին՝

  • հետազոտության ձևավորում, խնդիրների և նպատակների համապատասխանություն էթիկայի նորմերին,
  • հետազոտության մեջ ռիսկի և օգտի պատճառաբանում,
  • ստուգիչ խմբերի կիրառման նպատակահարմարություն,
  • հետազոտությունը ընդմիջելու կամ դադարեցնելու ցուցանիշներ,
  • հնարավորությունների համապատասխանություն հետազոտության խնդիրների և նպատակների իրականացման համար,
  • հետազոտողների կազմի քննարկում,
  • հետազոտվողների ընտրության սկզբունքները,
  • բուժօգնության մատուցում և հետազոտության մասնակիցների շահերի պաշտպանություն.
  • ֆինանսական և ոչ ֆինանսական վնասի փոխհատուցում հետազոտության մասնակիցներին վնաս պատճառելու դեպքում,

ԷԿ-ի պատասխան եզրակացությունը տրվում է գրավոր և կարող է լինել՝ 1) դրական, 2) դրական` դիտողություններով, 3) բացասական:

Էթիկայի Կոմիտեն  հաշվառված է Մարդկանց մասնակցությամբ հետազոտությունների տվյալների պահպանման միջազգային բազայում (IRB -Institutional Revew Boarding):

Կոմիտեի կազմը

Տեսական կազմ

Կլինիկական կազմ

Կոմիտեի կազմում ընդգրկված է կլինիկական և տեսական ուղղվածությամբ 17 մասնագետ:


Կապ մեզ հետ

Հեռ․ (010) 301000, ներքին՝ 307
Էլ. հասցե ec@ysmu.am